Store driftskontrakter til Risa og Presis Vegdrift

Risa AS har overtatt ansvaret for driftskontrakten Nedre Telemark og Vestfold, mens Presis Vegdrift AS nå har ansvaret for kontrakten Sørlandske.

Dette er to av flere nye riksveikontrakter rundt i landet som hadde oppstart 1. september.

Sikre trygge veier

– Veinettet i driftskontrakten Nedre Telemark og Vestfold består av høyt trafikkerte firefeltsveier, mange tunneler og veier ut til flyplass og viktige fergekaier. Veiene er ikke bare viktige for de som bor i Vestfold og Telemark fylke, men også for trafikanter som ferdes mellom Østlandet og Sørlandet. Å sikre god fremkommelighet og trygge veier er viktig, sier byggeleder for driftskontrakten, Jette Wisløff Nilssen, i en pressemelding.

Annonse

Lengst sør har byggeleder Stig Olav Ramse fått ansvaret for en variert driftskontrakt når det kommer til veinettet.

– Veinettet i «Sørlandske» varierer fra deler av E18 som har en ÅDT på 22 000, til en del av rv. 41 som har cirka 200 i ÅDT. Men uansett om det er høy eller lav trafikk, er det viktig å holde veinettet oppe. Å sikre god fremkommelighet og trygge veier er viktig uansett, sier Ramse.

Fra venstre: Sten Are Pettersen (Statens vegvesen), Øyvind Bjelland (Risa), Stein-Roger Nilssen (Statens vegvesen), Roald Ballestad (Risa) og Jim Tommy Vibeto (Risa). (Foto: Statens vegvesen).

– Vi er til for trafikantene

For å markere oppstarten av de to kontraktene, hadde entreprenøren invitert byggherren til feiring med kake og kaffe.

– Både vi som byggherre, og dere som entreprenør må huske på at vi er til for trafikantene, og vi har en viktig samfunnsmessig oppgave. Denne kontrakten er ny både for dere og for oss, men jeg tenker dette kommer til å gå kjempebra. Vi skal bli godt kjent, være ærlige med hverandre og respektere hverandre, sa Ramse da han ønsket Presis Vegdrift lykke til med oppgavene som kommer.

Både Sørlandske og Nedre Telemark og Vestfold har en varighet på tre år.

Kontraktsummen for Nedre Telemark og Vestfold er på 299 millioner kr, mens kontraktsummen for Sørlandske er 183 millioner kr.

Driftskontrakten Nedre Telemark og Vestfold:

Kontrakten gjelder for E18 fra fylkesgrensa mellom Viken og Vestfold og Telemark i øst til Rugtvedt i vest.

I tillegg får Risa AS ansvaret for veien fra E18 og ut til Torp flyplass, rv. 400 ned til Larvik havn, rv. 354 fra Skjelsvik til Rugtvedt og rv. 19 ut til ferjekaia i Horten.

Også deler av strekningen rv. 36 fra Skjelsvik til Porsgrunn er med, og fra september 2021 blir også rv. 36 mellom Porsgrunn og Gvarv en del av denne driftskontrakten.

Totalt vil Risa få ansvaret for 303 km riksvei.

Driftskontrakten Sørlandske:

Driftskontrakten, som har fått navnet «Sørlandske», inneholder i første omgang driftsoppgaver for E18 mellom Dørdal i Vestfold og Telemark fylke til Tvedestrand i Agder, samt den delen av riksvei 41 som ligger i gamle Aust-Agder fylke.

Fra neste år (september 2021) blir E18 Arendal-Grimstad med i kontrakten og fra september 2022 blir også E39 mellom Mandal og Lyngdal en del av denne driftskontrakten.

Årsaken til at ikke alle veistrekningene inngår fra dag én, er at de to siste strekningene inngår i en driftskontrakt som varer frem til henholdsvis 2021 og 2022.

Totalt vil Presis Vegdrift AS få ansvaret for 223 km riksvei.