Sammen om nytt støyskjermingssystem

X-Noise og Garda inngår samarbeid om en ny type støyskjermingssystem som skal redusere støynivået fra bygge- og anleggsplass med hele 20 dB.

Støy fra byggeplass gir ofte klager fra naboer, det øker risikoen for ulykker og det reduserer trivsel og arbeidsmiljø for dem som jobber inne på området.

Garda Anleggsikring er spesialist på mobile sikringssystemer til bygge- og anleggsplass, og X-Noise har siden 2009 vært en leverandør av støysikring til kunder bl.a. innenfor industri, olje og gass. Felles erfaringer og kunnskap har ført til en løsning med sterk støyreduksjon og som enkelt kan monteres opp og flyttes på etter behov. Det skriver Garda Anleggsikring i en pressemelding.

Annonse

Miljøvennlig løsning

Systemet har fått navnet Garda X-Noise Wall og består av letthåndterlige panel som absorberer støy på begge sider av veggen. I tillegg skjermes de som er på innsiden for både trafikkstøy, vind og innsyn fra forbipasserende.

De stive panelene gir enkel og trygg bruk, da de er brannsikre og har en vekt på kun 13 kg. De er produsert i et gjenvinnbart materiale og er derfor et miljøvennlig alternativ. Panelene er tilpasset Garda sine vektblokker, som gir et stødig fundament som er lett å flytte på. Løsningen kan f.eks. benyttes som en gjerdelinje for å skjerme naboer og forbipasserende, eller til å isolere støykilde som kompressor, sag e.l. inne på et område.

– Lønnsom investering

– Reduksjon av støy eller uønsket lyd generelt i næring og industri, har resultert i stor bedring av arbeidsmiljø, som i sin tur gir økt trivsel, lavere sykefravær og bedre effektivitet. Altså en lønnsom investering, sier Tor Henning Gulbrandsen i X-Noise.

Miljødirektoratet beskriver støy som en forurensning etter forurensningsloven, og målet er at støyproblematikk skal forebygges og reduseres slik at hensyn til menneskers helse og trivsel blir ivaretatt.

– Helse, Miljø og Sikkerhet er hovedfokuset for de løsningene vi i Garda Anleggsikring leverer til bygge- og anleggsplasser, og det å nå kunne tilby et produkt i samarbeid med X-Noise som på en god og enkel måte ivaretar arbeidsmiljøet for ansatte i vår bransje, ser vi fram til å levere, sier Thomas Nielsen, salgssjef i Garda Anleggsikring.