Volda Maskin og Kruse Smith skal bygge tunnel ved Geiranger

Møre og Romsdal fylkeskommune har innstilt arbeidsfellesskapet Kruse Smith Entreprenør AS/Volda Maskin AS til kontrakten på byggingen av skredsikringstunnel på fv. 63 mellom Eidsdal og Geiranger.

Hva skal bygges?

Kontrakten er en totalentreprise, som inneholder prosjektering og bygging av:

  •  4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportalar
  •  Komplett elektroarbeid for prosjektet
  •  400 meter veg i dagen med tilkopling på eksisterande vegnett
  •  Ei 25 meter lang bru
  •  Ein 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide

Konkurranse

Kontrakten er tildelt entreprenøren som har levert tilbudet med best forhold mellom pris og kvalitet. Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding. Kvaliteten blir vurdert utifra gjennomføringsplanen, entreprenørens organisering og nøkkelpersonell.

Annonse

Det var syv entreprenører som leverte tilbud på oppdraget: Veidekke Entreprenør AS, Skanska Norge AS, NCC Norge AS, Metrostav Norge AS, Leonhard Nilsen og Sønner AS, Kruse Smith Entreprenør AS/Volda Maskin AS og Bertelsen og Garpestad AS.

Og det var altså arbeidsfellesskapet Kruse Smith Entreprenør AS/Volda Maskin AS som til slutt ble innstilt til kontrakten, med en kontraktsum på NOK 646 millioner (inkl. mva).

Best på både kvalitet pris

– Vi er svært godt fornøyde med konkurransen om oppdraget og at vi kan innstille entreprenøren som vi mener hadde best kvalitet på tilbudet, og som også har lavest pris, seier prosjektleder Arne Ola Stavseng i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tilbyderne har ti dagers klagefrist på innstillingen. Tilbudene skal også legges fram for politikerne før kontrakten kan undertegnes.

Tryggere

Fv. 63 er den eneste tilkomstveien for Geiranger om vinteren. Når prosjektet er ferdig blir det tryggere for trafikantene, og det vil bli færre stenginger av veien på grunn av skred eller fare for skred. Skredsikringsprosjektet sikrer 13 registrerte skredpunkter.

Byggestart er planlagt i høst, og tunnelen skal etter planen åpne for trafikk høsten 2023.