Bergcon blir Forcit Consulting

Konsulentselskapet Bergcon AS skifter navn. Blir Forcit Consulting AS.

Bergcon AS er en del av den over 125 år gamle finskeide Forcit-gruppen.

Det er ett av tre søsterselskap i Norden som tilhører forretningsområdet Forcit Consulting.

Annonse

De tre selskapene slår seg nå sammen under samme navn: Forcit Consulting.

Søsterselskapene Bergcon AS i Norge, Oy Finnrock AB i Finland og Bergsäker AB i Sverige er konsulenter i sine respektive land innen overvåkning av miljøpåkjenninger som vibrasjoner, støy og støv.

Tre selskaper – tre land – felles navn

Alle er eid av Forcit-gruppen. Nå slår seg sammen under ett navn: Forcit Consulting AS/Oy/AB. Dette gjelder fra og med15. september 2020.

– Dette fremmer et tett internasjonalt samarbeid og støtter Forcit-gruppens strategi om kontinuerlig vekst og utvikling. Samtidig gir det fordeler for våre kunder og prosjekter gjennom et bredere tjenestetilbud og tilgang til et utvidet nettverk av eksperter, ressurser og avdelingskontorer, opplyser Forcit i en pressemelding.

Nytt navn – samme folk

Med navneskifte tilkommer et mer naturlig og tydeligere samarbeid på tvers av landegrensene.

– Vi vil kunne følge kundene og tilby våre eksperttjenester til utbyggere og entreprenører som tar arbeid i et nordisk naboland, sier selskapet.

Selskapet skal fortsatt tilby tradisjonelle konsulenttjenester knyttet til sprengings- og grunnarbeider. Eksempelvis besiktigelse, vibrasjonsmålinger, støyovervåkning, rådgivning og skadehåndtering.

I tillegg fremholder Forcit Consulting at de i fremtiden også vil kunne tilby tjenester innen nye fagområder, uten at dette spesifiseres nærmere. Den daglige driften fortsetter som normalt, med de samme kontaktpersonene.

Feirer 50 år

Det første selskapet Forcit Consulting-navnet ble etablert i 1970 i Finland. Det nå nordiske selskapet feirer altså 50-års jubileum i 2020. I Norge ble Bergcon etablert i 2014, Det har opplevd en formidabel vekst i løpet av sine nærmere 6 år.

– Fra én til elleve ansatte, og en målepark på flere hundre instrumenter, sies det.

Det nordiske Forcit Consulting har til sammen over 120 ansatte, fordelt på 20 kontorer i Sverige, Finland og Norge. Disse disponerer over 2500 instrumenter for måling av vibrasjon, luftsjokk, støy og støv. Alle tilkoblet selskapets nettbaserte måle- og rapporteringssystem VipNordic.

– Her ligger mange muligheter for raske og nøyaktige måledata og analyser, sier Forcit Consulting i pressemeldingen.