Anko har kjøpt Geomatikk Survey

Geomatikk-konsernet har solgt oppmålingsvirksomheten til Anko. Anko-gruppen vokser seg sterkere på Østlandet.

Anko AS kjøper alle aksjene i Geomatikk Survey AS fra Geomatikk Holding AS. Kjøpet ble gjennomført 2. juli 2020.

Geomatikk Survey AS endrer nå navn til Anko Survey AS, og fusjoneres med Anko AS. Fusjonen forventes å være gjennomført i november 2020.

Annonse

– Kjøpet av Geomatikk Survey tilfører Anko 30 erfarne oppmålingsingeniører. Vi får et solid fagmiljø innen bygg- og anleggsstikking, oppmåling etter matrikkelloven, etablering av terrengmodeller, masseberegning, 3D modellering med terrestrisk laserskanning, samt dronekartlegging, sier Anko i en pressemelding.

125 oppmålingsingeniører

Med Geomatikk Survey AS og øvrige datterselskaper har Anko-gruppen nå 125 oppmålingsingeniører. Disse er fordelt på Anko AS med fem avdelingskontorer, Hoem & Aamodt Oppmåling AS i Kristiansand, Anko Maritime AS i Stavanger, Anlegg & Maskin Support AS i Oslo, og altså Geomatikk Survey AS.

Anko-gruppen leverer alt av ingeniørtjenester innen oppmåling, matrikkeltjenester og maskinstyring.

– Det er en sterk industriell motivasjon for kjøpet. Vi ser allerede sterke synergier ved å gå sammen. Vi arbeider nå på flere felles prosjekter, og vi kan levere flere tjenester og prosjekter til markedet, sier daglig leder Stian Lomeland i Anko AS.

Geomatikk-konsernet er fornøyd med salget.

– Det var viktig å få en god faglig havn for Geomatikk Survey med fokus på utvikling og leveranse av oppmålingstjenester. Salget til Anko gir størrelse og gode faglige utviklingsmuligheter for de ansatte i Geomatikk Survey. Kundene har med Anko en sterk faglig samarbeidspartner med stor kapasitet til å levere prosjekter, sier daglig leder Knut Bratsberg i Geomatikk-gruppen i den samme pressemeldingen.

Sterkere på Østlandet

Anko-gruppen vil med Geomatikk Survey forsterke sin virksomhet i Bergen og Oslo, samt få nytt avdelingskontor i Sarpsborg. Anko-gruppen forsterkes som nasjonal leverandør av ingeniørtjenester innen oppmåling, og har nå avdelingskontorer sju steder i Norge.

Anko-gruppen har fra tidligere et avdelingskontor og datterselskapet Anlegg & Maskin Support AS på Østlandet, en virksomhet som nå forsterkes betydelig med oppkjøpet av Geomatikk Survey AS.

– Vi har med Geomatikk Survey fått en betydelig virksomhet på Østlandet med totalt 34 rådgivende ingeniører. Vi har nå kapasitet til å tilby hele bredden av Ankos tjenester. Vi ser veldig frem til å vokse med flere prosjekter og gode kollegaer i denne regionen, forteller Stian Lomeland.