Tomb-elever kan endelig lære seg maskinstyring

Det ble stående applaus da en 20 tonns gravemaskin rullet inn på Tomb videregående skole i Råde i Østfold fredag. Endelig kunne elevene på linja for anleggsteknikk få opplæring i en stor maskin med maskinstyring.

Plassjef Knut Huseby ved den private internatskolen som eies og drives av Normisjon i Norge, smilte om kapp med faglærerne Helge Marensius Solbrekke og Ole Jørgen Forsetlund da en Cat 319 DL med Leica GPS og maskinstyring ankom skolen.  Skolen har fra tidligere et par små Cat-gravere, men ingen av disse har maskinstyring.

Relevant utstyr

Regionsjef i MEF, Espen Alvestad, mener det er viktig at elever som velger anleggsteknikk får opplæring i relevante maskiner for å stå best mulig rustet til å møte hverdagen ute på anlegg. Han syns styret i MEF Østfold har vist betydelig grad av raushet ved å støtte begge skolene i Østfold med pent brukte gravemaskiner. Det er Kalnes vgs i Sarpsborg og Tomb vgs i Råde som har dette studietilbudet i Østfold.  Elevene ved Tomb kommer fra hele landet og dermed bidrar Østfold-avdelingen til en landsomfattende opplæring gjennom denne gaven.

Annonse

For MEF i Østfold var det spesielt viktig å kunne bidra med en maskin med maskinstyring, fordi det er maskiner med dette utstyret ungdom må bli best mulig kjent med, mener styreleder i MEF Østfold, Erik Ødegård. Han oppfordret de 21 elevene ved anleggsteknikk å følge godt med i basisopplæringen på maskinen, for deretter å øve mye på maskinstyringen.

En stor dag for faglærer Helge Marensius Solbrekke, på plass i førerhuset, her sammen med salgsrepresentant Per Inge Strengen i Pon Equipment ( i midten) og styreleder i MEF Østfold, Erik Ødegård. (Foto: Odd Borgestrand).

Et spleiselag

Gravemaskinen, som er en 2011-modell og har gått 3.900 timer, har en bruksverdi på nærmere èn million kroner, men leverandøren Pon Norge reduserte prisen til 700.000 kroner da gravemaskinen skulle benyttes til opplæringsformål. Dermed ble det et spleiselag der Tomb videregående skole og MEF Østfold tok halvparten hver.

Den pent brukte gravemaskinen, som normalt vil holde minst 12.000 timer, før den eventuelt sendes til et utviklingsland, kommer til helt riktig tid, forteller plassjef Knut Huseby.

Nytt anleggsområde

Skolen er i ferd med å etablere et nytt anleggsområde på 25 dekar som blir det nye øvingsområdet ved skolen i Råde.

– Den «nye» maskinen blir et kjempeløft for elevene på anleggsteknikk.  Årets kull på 21 elever er ny rekord for Tomb, og det betyr at interessen for anleggsteknikk er stor ute blant norsk ungdom.  Bare èn av elevene er jente, men kanskje kan hun bli en god ambassadør både for skolen og for faget når hun nå kommer ut i lære, håper Huseby.

Fornøyde representanter for elevene ved anleggsteknikk sammen med faglærer Helge Marensius Solbrekke, da den nye 20 tonns graveren Cat 319DL ankom Tomb videregående skole i Råde. (Foto: Odd Borgestrand).

Kraftig motivasjon

Huseby sier rett ut at støtten fra MEF Østfold var helt avgjørende for å få maskinen inn i undervisningen.  Det er svært motiverende både for lærere og elever, understreker han.

Som privatskole må Tomb selv reise nødvendig kapital til både bygg og utstyr i motsetning til offentlige skoler som har tilgang på investeringsmidler. Dermed ble det et kraftig, men viktig innhogg i skolens «sparegris», medgir Huseby. Denne investeringen kommer hele skolen til gode, ved at maskinen også kan benyttes i nødvendig arbeid ved skolen og den flotte eiendommen i Råde, sier han.

Av: Odd Borgestrand