Snarvolds heftige kantklipper

Rekvisitt fra «Mad Max»? Nei, dette er maskinentreprenør Jan Arne Snarvold ute på jobb. Han kapper greiner og trær fra veikantene med en svært effektiv sag. Den har han utviklet selv.

Tekst og foto: Harald Vingelsgaard

Snarvold kjører en Volvo L 90 F hjullaster, med et Slagkraft aggregat med motor og kran. På denne kranen har han montert en fire meter lang sag.

Annonse

På saga er det seks sagblader med hardmetall tenner.

– Denne saga er svært effektiv. Den kan brukes i bortimot alle vinkler. Det er avgjørende for dette arbeidet, fastslår Snarvold.

Hydraulisk sag

Saga utviklet han midt på 2000-tallet. Det var mye arbeid med utprøving for å finne fram til de riktige tekniske løsningene på saga. Sagbladene drives med hydraulikk motor og ved hjelp av reimer, i prinsippet på samme måte som viftereimene i en bilmotor.

– Jeg synes det er moro å drive med slikt, sier han.

Stor rekkevidde

Rekkevidden på saga hans er stor. Han når åtte meter ut i veikanten, og opptil 10 meter opp i lufta.

– Hvor har du kjøpt den saga?

– Mange spør meg om det. Svaret er: Slike sager finnes ikke til salgs, humrer han.

Vi møtte Snarvold ute på jobb i våres. Da var han og hjullasteren med saga på en fylkesvei mellom Alvdal og Tynset nord i Hedmark. Her er det mye løvskog inntil veikantene, for det meste smått.

Kantklipp

Slagkraft-kranen rekker åtte meter ut og ti meter opp. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Jan Arne Snarvold fjerner løv og busker fra veikanten på en fylkesvei mellom Alvdal og Tynset. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Kvistene, greinene og de små trærne ble lett skåret vekk med den store saga. En liten haug ble liggende igjen i veikanten.

Saga kapper trær opptil 15 centimeter i diameter. Trærne skjærer han høyt opp på stammen, slik at elg, rådyr og andre ville dyr ikke skader seg på dem. Når han kjører, er det mye å ta hensyn til. Det er mange kabler som henger i lufta over veikantene, både til telefon og strøm.

Da han kjørte mellom Alvdal og Tynset var det svært liten trafikk i koronatider. Men noen biler passerte.

– Kablene kan være litt vanskelig å se når jeg holder blikket på trærne langs veikantene. Jeg må hele tiden følge med på trafikken, både foran og bak. Og ikke minst forbikjøringer, understreker han.

Stopper for myke trafikanter

Når det kommer syklister eller myke trafikanter stopper han maskinen og saga. Alltid. Da vi møtte ham var det overskyet vær, perfekt for ham, fordi han vil unngå å bli blendet av sola.
At han trives i maskina er det ingen tvil om. Han har kjørt langs veikantene i snart 30 år.

– Å kjøre denne maskina, er en fin jobb. Mange tror det må være kjedelig, men det er det ikke. En må være årvåken hele tiden. En får aldri tid til å kjede seg, sier han.

Trafikksikkerhet

Snarvold fjerner vegetasjon langs veikanten for å gi bedre trafikksikkerhet. Denne grenskjæringen – i veiens frie rom som det heter på fagspråket – utfører han om vinteren, fordi det er best å gjøre dette når det ikke er blader på trærne.

Han kjører i gjennomsnitt om lag fem mil om dagen, litt avhengig av forholdene.

Saga har han utviklet selv, midt på 2000-tallet. Tid for å kjøre langs veikantene her i Alvdal nord i Østerdalen. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Mellom Alvdal og Tynset var det mange løvtrær av typen bjørk og or langs veikantene. Disse vokser svært raskt. Greinene som nærmet seg veibanen kunne blitt et stort problem til sommeren, om ikke Snarvold kuttet dem vekk. Det kunne med andre ord blitt dårlig sikt. Dårlig trafikksikkerhet. Veien må være oversiktlig på sidene, noe som er spesielt viktig i svingene.

Snarvold kjører lange strekninger, mellom Kongsvinger og Elverum, fra Elverum til Koppang, og videre nordover i Østerdalen til grensen til Trøndelag, tilbake via Rendalen, Engerdalen og Trysil. Han kjører i tillegg mange andre veier, både for offentlige og private oppdragsgivere. Vinteren 2019-2020 kjørte han store områder for Nortransport som hadde kontrakt med Statens vegvesen.

Fres og kantklipp

Snarvold driver med mye mer enn å fjerne busker og kratt fra veikantene.
– For snørike vintre har vi tilpasset en Schmidt S1 kantfres på Slagkraft-kranen. Den kan manøvrere åtte meter ut, slik at vi kan frese ut snø fra vanskelige steder der annet utstyr ikke kommer til. For eksempel bak autovern, midtrabatter, siktsoner, kryss og avkjøringer. Det er praktisk, sier han.

Fresen ble mye brukt til å frese vekk snøkanter i Østerdalen vinteren 2018, da det var snødybde opp til 1,8 meter. Ellers blir den også brukt i Solør til utfresing av grøfter på utsatte steder med fare for mye overvann.

– Grøftene blir helt rene og ryddige og stikkrennene synlige, uten bruk av gravemaskin, sier han.

Flisa i Solør

Firmaet Jan Arne Snarvold holder til på Flisa i Solør. Der har han en ansatt i tillegg til seg selv. Ekstra mannskap leies inn i høysesong. Han mener han er heldig som har tilgang på et voksent, solid og erfarent mannskap.

Snarvold driver aller mest med kantslått som er sommerarbeid. Han har to hjullastere av samme type som han kjørte med saga. Begge har profesjonelt Slagkraft klippeutstyr.

Jan Arne Snarvold setter seg i førerhuset på hjullasteren igjen og manøvrerer saga med joy sticken ut i skogen langs veikantene hvor han kutter kvister, greiner og små trær. Når det blir bedre sikt langs veien, blir det tryggere å ferdes der for alle.