Fire entreprenører videre i E39-konkurranse

Denne graveren tilhører én av fire entreprenører – alle norske – som går videre i konkurransen om bygging av ny E39 Leirvika-Renndalen i Trøndelag. Skal inn i evaluering og forhandlinger med Statens vegvesen, før endelige tilbud skal leveres. Sjekk hvem de fire er.

Ni entreprenører meldte før sommeren sin interesse for å bygge nye E39 Leirvika-Renndalen.

Parsellen går langs Vinjefjorden , som skiller Trøndelag og Møre og Romsdal, og er den første av tre delstrekningen på E39 Betna-Stormyra i Orkdal.

Annonse

Valgt ut i prekvalifisering

Den første fasen med prekvalifisering er nå ferdig, og fire entreprenører har blitt valgt ut til å gå videre. Alle fire er norske, både nasjonale og lokale.

– Vi har valgt å gå videre med Bertelsen & Garpestad AS, Consto Anlegg midt AS, Mesta AS og Søbstad AS, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Entreprenørene som er med videre i konkurransen fikk frist til å levere sitt første tilbud innen mandag 10. august kl. 12.

Deretter blir det en periode med evaluering og forhandlinger mellom SVV og den enkelte entreprenør.

– Etter den fasen skal entreprenørene levere sine endelige tilbud, sier Innerdal.

Korona-anbud

Konkurranseformen «Anbudskonkurranse med forhandlinger» er valgt som metode i tråd med SVVs tiltak i forbindelse med koronautbruddet.

– Hensikten er å vurdere hvilke konsekvenser dette kan gi i kontraktgjennomføringen. På den måten vil vi redusere usikkerheter og risiko for konflikter på et senere tidspunkt, sier prosjektlederen.

Forhandlingsprosessen

Forhandlingsfasen er ventet å ta om lag to uker. Både Statens vegvesen og entreprenørene kan be om ytterligere tid til forhandlinger ved behov.

Fristen for levering av endelige tilbud vil settes før forhandlingene avsluttes. Denne fristen vil være lik for alle som deltar i konkurransen.

– Dersom det viser seg at to uker er tilstrekkelig tid for forhandlingene, vil vi trolig være klar med en innstilling på valgt leverandør første uken i september. Med dette tidskjemaet ser vi for oss anleggsstart i løpet av oktober, sier Innerdal i pressemeldingen.

Pris – en viktig faktor

Det endelige tilbudet vil bli vektet på pris, men det vil bli gitt inntil 30 mill. kr. i fradrag i tilbudssummen til den som har den beste planen for hvordan de ønsker å gjennomføre oppdraget.

Det er også mulig å få inntil 30 mill. kr. i fradrag for den som kan vise til gode planer for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på prosjektet.

Det vil si at det er den leverandøren som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet vil bli tildelt oppdraget.

Om prosjektet

E39 Leirvika-Renndalen er den første delparsellen, av til sammen tre, som skal bygges i prosjektet E39 Betna-Stormyra. Samlet vil de tre utbyggingene gi 26 km. ny veg med gul midtlinje. Den nye vegen vil redusere avstanden mellom Betna og Stormyra i Heim kommune i Trøndelag med fem kilometer og reisetiden med sju minutter.

Mellom Leirvika og Renndalen skal det bygges 4.8 km. ny veg, der ca. 40 prosent ligger utenfor dagens veg. I kontrakten inngår det to bruer på henholdsvis 55 og 54 meter, samt en driftsundergang for skogbruket på 22 meter. Byggetiden er beregnet til ca. 2 år.

Dagens veg er smal (under seks meter noen steder), har mange svinger og enkelte partier med svært dårlig sikt. Den nye vegen skal bygges med en bredde på 9 meter og får en langt bedre standard med bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet for både privat- og næringstrafikken.

Vegen får forsterket midtoppmerking mellom kjørefeltene og en fartsgrense på 80 km/t.