Det BLIR messe på Sørlandet

Nå er det avgjort. Sørlandet Travpark gir gass. Arrangerer anleggsmesse som planlagt i slutten av september. Melder om utstillerrekord.

Anleggsmessa skulle utsettes til høsten 2020.

Styret i Travparken har tatt en grundig vurdering av den nåværende smittesituasjonen og vedtok i dag å gjennomføre Anleggsmessa 2020 som planlagt.

Annonse

Trygt og forsvarlig

– Vi har hatt en god dialog med de lokale helsemyndighetene og føler oss trygge på at vi skal gjennomføre messa på en trygg og forsvarlig måte. Både utstillere, publikum og våre ansatte skal være sikre på at ingenting blir overlatt til tilfeldighetene når vi står som arrangører, sier styreleder i Travparken, Vemund Hansen.

Sørlandets Travpark har gjort seg mange erfaringer med å arrangere ulike tilstelninger i perioden etter at koronasmitten kom til landet.

Eksamen

Da vi hadde eksamener for privatister på hus i mai og juni hadde vi et strengt renholdsregime hvor toalettene for eksempel ble rengjort hver eneste halvtime hver dag.

Både under eksamensperioden og Sommertravet i juli var vi svært nøye på at personer hadde strengt adskilte soner å forholde seg til, fortsetter Hansen.

Ustiller-rekord

Noen påmeldte utstillere har trukket seg, med koronasituasjonen som begrunnelse. Likevel går det i følge arrangøren mot rekord i antall utstillere på høstens messe.

– Vi har over 80 utstillere påmeldt og får daglig tilbakemeldinger om at mange av disse gleder seg til messa. I en utfordrende situasjon er mange glade for at noe vender tilbake til «det normale», påpeker messeansvarlig, Ingvar Ludvigsen.