Bettina Sandvin går fra vei til bane

Bettina Sandvin slutter i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Blir prosjektdirektør i Bane NOR utbygging.

Bettina Sandvin går fra sommerferie til oppsigelsestid på jobben i Vegdirektoratet.

Hun har blitt tilsatt som prosjektdirektør i Bane NOR Utbygging, og begynner i den jobben i oktober.

Annonse

Der får hun lederansvaret for Utbygging Øst, med Østfoldbanen, Kongsvingerbanen og Kongsvinger-Elverum.

Det opplyser Bane NOR i en pressemelding.

Krevende stilling

– Dette er en svært spennende og krevende stilling. Jeg er utrolig godt fornøyd med at Bettina Sandvin har takket ja til utfordringen. Sandvin har lang erfaring med prosjektarbeid i alle former og fra ulike perspektiv. Jeg er veldig glad for at også Bane Nor får gleden av hennes kompetanse, sier utbyggingsdirektør Stine Undrum i pressemeldingen fra Bane NOR.

Her sies det også at hun gleder seg over at man på denne måten kan få til god erfaringsoverføring mellom de to store statlige aktørene Statens vegvesen og Bane NOR.

Bettina Sandvin tar over tittelen som prosjektdirektør for Utbygging Øst etter Per Vilnes. Han har fått ansvaret for Utbygging Midt etter omorganiseringen av Bane NOR.

Omorganisering i Bane Nor

«Gamle» Utbygging Øst er nå delt i to. Prosjektene på Hovedbanen, Gardermobanen og Dovrebanen er lagt under Utbygging Midt.

– Omorganiseringen av Bane NOR gjør at en rekke prosjekter blir flyttet over fra den gamle Infrastrukturdivisjonen til Utbygging. Det ville ikke vært mulig for én prosjektdirektør å håndtere alle prosjektene i «gamle» Øst, sier Undrum.

Hun mener Bane NOR nå har fått en ny prosjektdirektør som forstår seg på prosjekter i både plan- og byggefase, og som ikke er redd for store infrastrukturprosjekter.

– Vi er godt skodd for årene som kommer, sier Undrum i meldingen.

Bettina Sandvin er minst like fornøyd.

– Jeg er veldig glad i å jobbe med prosjekter, så jeg var ikke i tvil når det åpnet seg en mulighet for å jobbe i Bane NOR. Det er en organisasjon med høy kompetanse, og en spennende prosjektportefølje. Jeg kunne ikke la den muligheten gå fra meg sier Bettina Sandvin i pressemeldingen.

Lang erfaring i SVV

Sandvin har det meste av sin arbeidserfaring fra Statens vegvesen. Der begynte hun som praktikant i 1987, og har blant annet fungert som byggeleder, prosjektleder og avdelingsdirektør.

Sist med ansvar for kontrakt og marked. Hun tror at erfaringen hennes kommer godt med i den nye jobben i Bane NOR.

– Jeg er vant til å jobbe i og med prosjekter som skaper engasjement hos både befolkning, entreprenørbransje og politikere. Jeg tror også det er en styrke at jeg har erfaring fra å jobbe i en politisk styrt organisasjon. Jeg forstår selvsagt at det er noen forskjeller på veg og bane, så jeg får nok en bratt læringskurve. Men akkurat nå gleder jeg meg til å bruke mine erfaringer og kompetanse i en ny setting, sier Sandvin.