Stor satsing på nettkurs for anleggsfolk

Nå kommer det en rekke kurs- og kompetansetilbud til folk i anleggsbransjen. Eksamensforberedende kurs for fagbrev hos MEF-Skolen er ett av flere tilbud. Både fysisk og digitalt – og er i mange tilfeller gratis.

Nå kommer det en rekke gratis kompetansetilbud fra fagskoler og andre som tilbyr opplæring.

Tilbudene er rettet mot både ansatte, permitterte og arbeidsledige i anleggsbransjen.

Annonse

Kursene er digitale og gir ansatte/permitterte og bedriften økt omstillingsevne og konkurransekraft.

Korte og relevante kurs

Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Norsk arbeidsmandsforbund (NAF), Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge jobber for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider i bransjen.

Samarbeidet sikrer at kompetansetilbudene er relevante og har god kvalitet. Det er etablert åtte treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

– Ansatte og permitterte skal få muligheten til å heve sin kompetanse, både for å kunne håndtere omstillinger framover og for å få påfyll av kompetanse, mens næringene er satt under press på grunn av koronakrisen. For å støtte de næringene som er hardt rammet er fagskoler, studieforbund og andre opplæringsaktører engasjert for å få på plass korte og relevante utdanningstilbud. Målet er at alle som jobber i utsatte næringer kan få kompetansepåfyll, sier Kompetanse Norge.

Mange tilbud har startet allerede i juni og juli, og utover høsten blir en rekke tilbud tilgjengelige.

Mer informasjon om tilbudene hos Kompetanse Norge her (blir løpende oppdatert).

Eksamen for praksiskandidater

Ett av disse er MEF-Skolens eksamensforberedende kurs for praksiskandidater.

Det vil si personer som har jobbet fem år eller mer i næringen, og som ønsker å formalisere sin praktiske kunnskap i et fagbrev.

MEF-Skolen har nå åpnet for seks stedbaserte og ett nettbasert eksamensforberedende kurs for praksiskandidater.

– MEF-Skolen har fått støtte til tilbudet fra Kompetanse Norge. Dette innebærer at privatister i praksis får kurset gratis, sier MEF-Skolen.

Dette gjelder ikke lærlinger via OKAB, da disse allerede får støtte fra fylkeskommunen.

Mer informasjon om kursene hos MEF-Skolen.