Syv nye elektriske kompressorer fra Atlas Copco

Nå er Atlas Copco klare med en serie elektriske kompressorer: E-Air. Kommer i syv modeller, som leverer fra fem til 25 kubikkmeter luft i minuttet. Kompressor som skal ha service bare annethvert år, hadde ikke det vært greit..?

– Vi har lagt merke til at flere og flere kunder begynner å regne med de totale kostnadene for maskiner. Det er sunt. Det er nemlig summen av kostnadene ved innkjøp, drift, service delt på levetiden som gir hele beregningen. Å bruke E-Air er en virkelig ”win-win” for både den samlede økonomien og miljøet!

Den ubeskjedne opplysningen kommer fra Viktor Pihl i Atlas Copco.

Annonse

Han er selskapets nordiske produktsjef for kompressorer, og ytrer de bevingede ordene i en pressemelding om Atlas Copcos nye serie av elektriske kompressorer, E-Air.

Den første så et forsiktig dagens lys for et år siden.

Syv E-Air el-kompressorer

Nå lanserer Atlas en serie med syv elektriske kompressorer.

Mindre kapasitet med fast lufttrykk? Et større prosjekt som krever fleksibelt og justerbart lufttrykk til en lavere pris? Her skal det være muligheter uansett.

Utvalget i E-Air, el-kompressorer.

– Å unngå støy, eksos og håndtering av diesel på arbeidsplassen ser alle operatører som en stor fordel. For oppdragsgivere og entreprenører handler fordelene mer om redusert klimaavtrykk og bedre totaløkonomi, sier Atlas Copco i presssemeldingen.

I tillegg til elektrisk kraft, har den nye teknologien også variabel hastighet. Man kan redusere miljøpåvirkningen og samtidig gjøre kompressoren mer allsidig gjennom justerbart trykk og kapasitet.

– Den nye robuste designen av E-Air-kompressorene gjør dem i stand til å takle tøffe miljøer og arbeidsforhold og smartere teknologi. Da blir den samlede økonomiske beregningen positiv, heter det videre.

Miljøkrav

Mange kunder har en lang liste med miljøkrav som må oppfylles under anskaffelse og gjennomføring av prosjektet. Det stiller store krav til alle underleverandører.

– Her er elektrisk drevne kompressorer en perfekt løsning. De er koblet til strømnettet via en enkel plug-and-play-tilkobling. Dermed krever de ingen håndtering av diesel i det hele tatt, sier Atlas Copco.

Fraværet av diesel med partikler og nitrogenoksider er ikke bare relevant når det gjelder de nye Stage V dieselutslippsforskriftene som mange nå fokuserer på.

– Selv når du arbeider i boligområder og i trange rom som undergrunner, tunneler eller gruver, gir E-Air-serien også pålitelig kapasitet av trykkluft uten skadelige partikler og nitrogenoksider, sies det.

Mindre utslipp under bakken betyr mindre behov for luftventilasjon i alle underjordiske applikasjoner.

De elektriske bidrar dessuten til reduserte driftskostnader sammenlignet med bruken av dieselkompressorer.

Fornybare energikilder

Hvis oppdragsgiver velger å også be om en energimiks med mange fornybare energikilder, vil de lokale utslippene være null og CO2-utslippet reduseres dramatisk. Fra kompressoren(e), i alle fall.

– Bedre miljøprofilen og bredt modellspekter. E-Air kan brukes av så godt som alle, sier produktsjef Viktor Pihl.

Han spår at mobile, elektriske kompressorer vil være spesielt populære i i offentlig sektor og industri med høye miljøkrav.

Mindre service

Med den nye elektriske installasjonen har kompressorene en ny design med mindre antall komponenter i motoren. Det betyr mindre behov for service.

Både kostnader og tidsbruk for service reduseres, og utnyttelsesgraden av den elektriske kompressoren øker. Noen modeller av elektriske kompressorer trenger for eksempel bare service hvert andre år.

– Den elektriske motoren gjør at kompressoren blir mer kompakt og dermed enklere å håndtere. Dessuten er det redusert risiko for varme deler og skader de kan forårsake, opplyser Atlas Copco.

De nye E-Air elektriske kompressorene går med betydelig lavere støynivå enn dieseldrevne. Helt ned i 61 dB, i følge pressemeldingen. Til glede for både arbeidsplassen og miljøet rundt.