Loendagane er avlyst

Koronavirus, retningslinjer og hensyn til utstillere og besøkende var uforenlig. Loendagane 2020 er avlyst.

– Vi beklagar så mykje. Årets Loendagane må avlyses.

Det framgår av en melding fra arrangementkomiteen for Loendagane 2020. Beslutningen falt på et møte onsdag ettermiddag.

Annonse

Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

Komiteen består av styrene i MEFs avdelinger i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane og MEFs regionsjefer i region midt og vest. Det har lenge vært en avventende spent holdning til hva man kunne få til med Loendagane 2020.

Messen og konferansen skulle vært arrangert på Alexandra Hotel i Loen 25.-27. september.

Nå har komiteen altså tatt den tunge beslutningen om å avlyse.

– Avgjerda er teken ut i frå dei gjeldande nasjonale føringar for antal deltakarar for arrangement i samband med koronaviruset. Smittevernhensyn både for utstillarar og deltakarar gjer det rett å avlyse årets Loendagar, sies det i meldingen.

Arrangørkomiteen beklager avlysningen.

– Vi ser verkeleg fram til å kunne gjennomføre Loendagane 2021 24. – 26. september 2021, sier komiteen.