Stangeland kjøper Birkeland

Stangeland Gruppen styrker satsningen på Haugalandet. Kjøper halvparten av aksjene i Birkeland Maskinentreprenør AS.

– Jeg har tro på Kai og de ansatte i Birkeland! De er opptatt av å drive effektive anlegg og har siden oppstart levert gode tall.

Dette sier konsernsjef Olav Stangeland i Stangeland Gruppen i en pressemelding.

Annonse

Stangeland klargjør i en pressemelding at konsernet har en langsiktig målsetning om å vokse. Avtalen følger i rekken av strategiske oppkjøp hvor nøkkelkriterier er soliditet, omdømme og kultur.

– Birkeland Entreprenør er en solid, sterk aktør som passer inn i eksisterende portefølje, sies det.

Karmøy

Birkeland Maskinentreprenør AS ble etablert i 1998. Selskapet er lokalisert i Bøvågen på Karmøy og eies av daglig leder Kai Peder Birkeland.

Det omsetter for 115 millioner og sysselsetter 50 personer. Birkeland har kompetanse innen hele spekteret av entreprenørtjenester og masseforflytting, og vil med salget til Stangeland posisjonere seg for videre vekst med satsningsområde i Sunnhordaland og Nord-Rogaland.

– Med Stangeland som støttespiller styrker vi oss for å levere større og mer komplekse prosjekter innen vei og anleggsvirksomhet, sier Kai Peder Birkeland.

Også Birkeland har mål om vekst, og vil for sine ansatte være en trygg, god og attraktiv arbeidsplass. Et «samliv» med Stangeland vil gi Birkeland tilgang til kompetanse, driftsstøtte og stordriftsfordeler som Stangeland Gruppen og Stangeland Maskin har tilegnet seg etter seksti år med anleggsdrift.

Fra Eiganes til sykehus

Nylig ble E39 Eiganestunnelen overlevert til Statens Vegvesen, et av Norges største vegprosjekt.

– Nå er vi gang med bygging av nytt sykehus i Stavanger, et prosjekt som er kåret til verdens mest digitale prosjekt. I tillegg er vi i gang med utbygging av transformatorstasjon for Statnett, Rogalands første fossilfrie byggeplass, sier daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland Maskin i pressemeldingen.

Det grønne skiftet og digitalkompetanse er viktige konkurransefaktorer fremover, og på de områdene har vi mye å bidra med avslutter Tommy. Avtalen trer i kraft og gjennomføres så snart konkurransetilsynet har godkjent transaksjonen. Selskapsnavn og organisasjonsform videreføres, og Kai Peder Birkeland fortsetter i sin rolle som daglig leder.