Søbstad signerte for to Cat Next Generation – på batteri

Entreprenørfirmaet Søbstad AS har reservert to Cat Z-Line elektriske gravemaskiner. Er blant det første i landet som får levert helelektrisk Cat Next Generation. – Vi ønsker å være i forkant med å skaffe miljøvennlig utstyr, sier Søbstad.

TRONDHEIM: – Vi vet at vår største oppdragsgiver Trondheim kommune planlegger flere nullutslippsprosjekter. Vi ønsker å skaffe erfaring med bruk av elektriske gravemaskiner. Fra før har vi en seks tonns hjullaster som vi har brukt på utbygging på Trondheim torg.

Det sier Dag Søbstad i Søbstad AS.

Annonse

Entreprenørfirmaet med base like sør for Trondheim la i vinter inn reservasjon på to helelektriske, batteridrevne Cat Z-Line gravemaskiner.

Første el-Cat Next Generation

Maskinene leveres til høsten, og blir blant de aller første som bygges på nye Cat Next Generation.

Maskinene er beltegravere på henholdsvis åtte og 23 tonn. Nærmere bestemt en 307.5 og en 320.

– Hvorfor akkurat disse størrelsene?

Allround maskiner

– Åtte tonns maskiner er en mye brukt størrelse. Vi utstyrer den med gummipads, slik at den også kan brukes på faste dekker. 23 tonns er en allround maskin. Den er anvendelig til mye i byområder, og kan brukes til både grøft og masselasting, sier Leif Søbstad.

Beslutningen om å signere reservasjon bygger blant annet på Pon Equipments regnestykke som viser at merkostnaden på en batteridrevet maskin er på omkring en halv million kroner over en brukstid på syv år.

Dette er beregninger basert på dagens priser på diesel og strøm. Tilskudd fra Enova bidrar til finansieringen.

– Hvilke vurderinger gjør dere på lønnsomheten i det?

Betaler mer

– Vi mener at våre oppdragsgivere er villig til å betale mer for slike maskiner. Kan hende vil differansen vise seg mindre når vi får testet det ut. Alt av tomgangskjøring forsvinner, for eksempel. Det gir mindre timer på timetelleren, og dermed bedre andrehåndsverdi. Vi er veldig spente å på å prøve dette i praksis, sier Leif Søbstad.

OMBYGGING: Z-Line gravere bygges om av Pon Equipment på Berger utenfor Oslo. (Foto: Pon)

TOMT: Dieselmotoren erstattes av en el-motor og batteripakke. (Foto: Pon)

Nå i vår er det ennå F-serie maskiner som står inne til ombygging fra diesel til batteri. Om ikke lenge står de nye Next Generation maskinene for tur.

– Vi er langt framme i designet av de nye Next Generation Z-line. Så langt har vi mottatt et tyvetalls bestillinger. De første maskinene sendes til kunder til høsten, opplyser Jon Einar Holum. Han er avdelingsleder for produktutvikling i Pon Equipment, og sentral i konvertering av dieseldrevne maskiner til batteridrevne Z-line maskiner.
Foreløpig er det størrelsene 8, 10 og 25 tonn som skal leveres med batteridrift.