MEF: Skuffet over kommune-svikt i revidert nasjonalbudsjett

MEF er ikke fornøyd med revidert nasjonalbudsjett. – Regjeringen går ikke langt nok i å styrke kommuneøkonomien. Vi trenger oppdrag nå, sier MEF-direktør Julie Brodtkorb. Medlemmene etterlyser flere kommunale og fylkeskommunale prosjekter.

MEF ventet i spenning på regjeringens forslag til revidert nasjonabudsjett. Organisasjonen hadde på forhånd oversendt forslag til sentrale politikere.

Kommunenes økonomi var anstrengt før koronakrisen, og ligger ikke an til å bli bedre. Forventningen var at regjeringen skulle komme med penger til kommunene, som igjen kan brukes til lokale prosjekter.

Annonse

Den forventningen ble ikke innfridd i det framlagte forslaget.

Viktige oppdragsgivere

– Kommunene er viktige oppdragsgivere og kan bidra til etterlengtet aktivitet. Da er det beklagelig at regjeringen ikke går lenger i å styrke kommuneøkonomien. Jeg lar meg ikke berolige av at kommunaldepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på dette. Oppdragene trenger vi nå, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i en pressemelding.

I en medlemsundersøkelse gjennomført denne uken oppgir 96 prosent av svarbedriftene at antallet utlyste kommunale- og fylkeskommunale prosjekter hittil i år har vært lavere eller uendret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Med andre ord: Nær null medlemmer melder altså om flere utlyste prosjekter lokalt nå enn i fjor på denne tida.

– Forspilt mulighet

– Jeg mener dette er en forspilt mulighet fra regjeringens side, sier Brodtkorb.

Kommuner og fylkeskommuner sitter med et vedlikeholdsetterslep på godt over tusen milliarder kroner. Entrepreprenører over hele landet står klare til å gjøre jobben.

– I stedet for å satse velger regjeringen å vente. Jeg har forventninger til at Stortinget retter opp i dette, sier Brodtkorb.

Uavklart om merkostnader pga korona

MEF etterlyser også at statlige oppdragsgivere settes i stand til å dekke en større andel av merkostnadene som entreprenørene har hatt i pågående prosjekter.

I nevnte medlemsundersøkelse oppgir om lag 60 prosent av bedriftene at koronaviruset og/eller smitteverntiltakene har medført negative økonomiske konsekvenser for bedriften.

Tar hele korona-kostnaden selv

Av disse svarer 98 prosent at de har tatt hele kostnaden selv. Det er dårlig dugnadsånd fra regjeringen, mener MEF-sjefen.

– Vi har alle tatt del i en nasjonal dugnad de siste månedene. Jeg synes imidlertid det bryter med dugnadsprinsippet at entreprenørene blir sittende med hele kostnaden. Offentlige byggherrer må tilføres midler slik at de kan ta en større andel av denne regningen, sier Brodtkorb.