Kommune snur – dropper brøyting i egen regi

Kommunen ville ansette folk og lease to hjullastere i stedet for å sette brøyting i Lakselv ut på anbud. Nå har kommunestyret snudd. Delvis, i alle fall.

LAKSELV: – Dagens entreprenør har på det verste kjørt 460 kilometer om dagen med brøytebil, for å holde den ene roden oppe. Det tilsvarer en kjøretur fra Hammerfest til Tromsø. Ville du gjort det – i en hjullaster?

Det retoriske spørsmålet fremkom i en artikkel i Finnmark Dagblad i begynnelsen av mars.

Annonse

Da var MEF-direktør Julie Brodtkorb og styreleder Svend Ingvar Hoel Larsen i MEF avdeling Finnmark på besøk hos Paulsen Entreprenør AS i Lakselv.

Ville brøyte i egen regi

Foranledningen for besøket var at Porsanger kommune hadde bestemt seg for selv overta driften på to brøyteroder der Paulsen har kontrakt som nå løper ut.

Driften i egen regi skulle etter planen utføres med to hjullastere som skulle anskaffes spesifikt for dette.

Rodene – i kommunen kalt rode 3 og rode 4 – er henholdsvis 28 og 24 kilometer lange, og med betydelig kjøreavstand også mellom rodene. En av dem inkluderer alle veier og plasser i Lakselv sentrum, inkludert skoler, rådhuset og brannstasjon.

Brodtkorb, Larsen og Paulsen stilte seg i en bredt oppslått reportasje hoderystende utforstående til planer og saksframlegg.

På ville veier

De mente kommunen var ute på ville veier, og slaktet faktagrunnlaget for vedtaket i kommunestyret både på økonomi, HMS og tekniske forhold. Det ble også sendt et brev fra MEF til kommunen, med en gjennomgang av sentrale fakta i saken. Nå ser det ut til at brevet har blitt lest.

Porsanger kommunestyre har nemlig vedtatt å tenke seg om.

– For rode tre og fire anbefales det å utlyse anbud for ett år. Samtidig igangsettes arbeid med et langsiktig grunnlag for vintervedlikehold. Det kan medføre at for ett år blir kostnadene høyere enn ved en lengre periode. Samtidig er det viktig å få gjort en total gjennomgang av hva som skal ligge til grunn for fremtidig vintervedlikehold, skriver kommunedirektør Bente Larssen i saksframlegget til kommunestyret.

Hun anbefaler at kommunestyret omgjør vedtaket om å ta vintervedlikehold i egen regi på de to aktuelle rodene.

Én stemme overvekt

Det legges opp til at kommunestyret skal ta endelig stilling til fremtidig vintervedlikehold innen 1. februar 2021. Det er er altså dette Porsanger kommunestyre nå har sagt ja til, med én stemmes overvekt.

– Vi har ikke gjort om vårt standpunkt om at brøytingen ved to roder skal re-kommunaliseres. Men vi går nå for et vedtak der vi ser det i sammenheng med andre tiltak, sier kommunestyrerepresentant Aina Borch (Ap) til Finnmark Dagblad og iFinnmark (login-artikkel, krever abonnement).

Det er stor politisk uenighet om saken i kommunen. Jonas Sørum Nymo (H) frykter sluttregningen for brøyting blir dyrere om kommunen overtar dette på de nevnte rodene. Å sette jobben ut på et års «venteanbud» gjør ikke saken bedre.

– Her bidrar flertallet til å gjøre regningen for kommende vintersesong enda dyrere enn den er i dag. Hvilken operatør ønsker å ta en kontrakt for kun ett år, når man vet at man ikke får denne kontrakten videre? Det vil drive opp prisen, og gjøre det lite forutsigbart for dem som ønsker oppdraget i rode 3 og 4, sier Jonas Sørum Nymo til avisen.

Daglig leder Joar Paulsen i Paulsen Entreprenør AS påpekte i Finnmark Dagblads artikkel i mars at Porsanger kommune kunne spart brøyteutgifter, men ikke ved å kjøpe maskiner selv:

– Hadde kommunen redigert i de 25 år gamle brøytekontraktene sine, og sendt ut skikkelige tilbudsinnbydelser, da tror jeg de kunne fått brøytekontrakter til en grei pris og spart penger i forhold til i dag. At kommunen skal starte med næring som konkurrerer med etablert næringsliv i kommunen hører ikke hjemme noen steder, sa Paulsen da.

Den salven har kommunedirektøren bitt seg merke i.

Organisere til rimeligere pris

– Kommunedirektøren går ikke god for det innholdsmessige i entreprenørens uttalelser, men merker seg at det er mulig å organisere dette til en rimeligere pris, skriver hun i saksframlegget.

Kommunen vil følge opp med ordinært anbud på rodene i distriktene, da det nå vurderes som realistisk å gå for lengre anbud. Anbudene utformes for en brøyteperiode fra første snøfall til siste snøfall.

– Da får kommunen budsjettert for de faktiske kostnadene til vintervedlikehold, skrives det i kommunens saksframlegg.

Daglig leder Joar Paulsen i Paulsen Entreprenør AS registrer kommunens vedtak med blandede følelser. Det er bra kommunen har gått bort fra planen om egendrift nå. Men at bare disse to rodene kommer ut for ett år mens øvrige roder i kommunen lyses ut for normal varighet gjør det vanskelig å få til en gjennomgang av hele strukturen i kommunens vinterdrift, mener han.

Gå gjennom hele strukturen

– Man bør gå gjennom hele strukturen. Nå lyses bare de to rodene ut for ett år, sier Paulsen.

Firmaet hans har hatt driften av de to rodene i fem år, og er akkurat ferdige med brøytingen nå.

– Kommer du til å regne på dem selv om de kommer ut bare for ett år?

– Vet ikke. Man må jo se på det som kommer ut. Det er vanskelig å regne når det kommer ut bare på ett år. Vinterdrift krever mye ressurser. Så kort periode gjør det uforutsigbart. Det er mye ressurser å låse fast for i praksis bare fire måneder. Det er fordyrende, sier han.