Halvparten av MEF-bedriftene opplever omsetningsnedgang

Koronasituasjonen tærer på anleggsbransjen. Det viser en fersk medlemsundersøkelse fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). MEF-sjef Julie Brodtkorb er bekymret.

I den nylig gjennomførte medlemsundersøkelsen svarer mer enn halvparten av MEF-bedriftene (56 prosent) at koronapandemien eller smitteverntiltakene har medført negative økonomiske konsekvenser for egen virksomhet.

Omsetningsnedgang og permitteringer

Hele 48 prosent av bedriftene har opplevd omsetningsnedgang i mars og april 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Videre svarer 27 prosent av bedriftene at de har permittert ansatte i løpet av 2020, mens 13 prosent oppgir at de vurderer permitteringer.

Annonse

Kun 4 prosent av medlemsbedriftene oppgir at det har blitt utlyst flere kommunale eller fylkeskommunale anbud hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Og på spørsmål om effektene av krisepakkene som har kommet, svarer i underkant av 4 prosent at disse tiltakene har hatt positiv innvirkning på egen likviditet eller oppdragsmengde.

«Vi er avhengig av at kommunale og statlige oppdragsgivere øker aktiviteten»

Bekymret MEF-sjef

– Undersøkelsen viser at mange er usikre på om de vil ha nok jobb etter sommeren. Når én av tre melder om «dårlig» eller «svært dårlig» oppdragsmengde forteller det oss at det vil bli en utfordrende tid fremover hvis ikke tilgangen på nye oppdrag øker betraktelig, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

– I tillegg melder 56 prosent av svarbedriftene om merkostnader eller tap som følge av korona. Lønnsomheten blant bedriftene var presset også før pandemien. Jeg er derfor bekymret for at det er først til høsten vi ser den virkelige koronaeffekten blant våre medlemmer. Vi er avhengig av at kommunale og statlige oppdragsgivere øker aktiviteten, slår hun fast.