Fra koronakrise til full drift hos SVV

I mars var syv veiprosjekter rammet av koronasmitte. Statens vegvesen vurderte å stenge ned samtlige veiprosjekter, og sende alle mann hjem. – Nå er det normal drift på alle anlegg, med null nye smitteutbrudd, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i SVV.

Vegprosjektene til Statens vegvesen er i liten grad forsinket av koronasmitte.

To måneder etter nedstengingen av samfunnet er alle prosjektene som ble rammet av koronasmitte startet opp igjen.

Annonse

Det framgår av denne artikkelen på vegvesen.no.

Krisestemning i mars

Koronapandemien lagde krisestemning i Statens vegvesen de første dagene etter 12. mars. Vegvesenet vurderte å stenge ned samtlige vegprosjekt for å forebygge koronasmitte blant anleggsfolk og andre ansatte på og rundt vegprosjektene.

– Vi var i en svært vanskelig situasjon. Det ville få store konsekvenser for framdrift, økonomi og ansatte i og rundt anleggsbransjen, om vi stengte ned vegprosjektene. Det ville berørt 15.000-20.000 årsverk, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Samtidig fryktet Vegvesenet en utvikling der anleggene ble rammet av koronasmitte, og måtte lukkes ned. I samråd med helsemyndighetene og anleggsbransjen valgte Vegvesenet å videreføre anleggsarbeidet.

Strenge smittetiltak

– Vi innførte strenge smitteverntiltak i anleggene våre. Dette har gitt gode resultat. Sammen med entreprenørene våre har vi klart å holde hjulene i gang med noen få unntak, sier Davik.

De omfattende smitteverntiltak gjør at Vegvesenet og entreprenørene har klart å hindre nye utbrudd av koronasmitte.

Norges største landbaserte byggherre vil i 2020 omsette for omlag 20 milliarder kroner i et 50-talls veganlegg over hele landet.

Jobbet i koronakarantene

Vegvesenet kan også vise til kreative løsninger som har sørget for at anleggsvirksomheten har fortsatt.

I Tana sa kommunelegen ja til å definere anleggsområdet rundt E6 Tana bru som et eget karanteneområde da anlegget åpnet etter påske.

De ansatte ble fraktet i buss direkte fra Gdansk i Polen til Tana gjennom Sverige. Der ble de delte inn i mindre arbeidsgrupper som jobbet og bodde adskilt i stedet for å sitte i karantene i 14 dager.

– Slik har vi klart holde framdriften oppe uten smittefare, sier Davik.

Sju prosjekter berørt

16. mars var sju vegprosjekt rammet av koronasmitte.

  • Tre prosjekter måtte redusere anleggsarbeidet: E69 Skarvbergtunnelen i Porsanger, E18 Varoddbrua i Kristiansand og E16 Eggemoen–Olum i Ringerike og Jevnaker.
  • To tunnelprosjekter ble forsinket: E6 Vålerengtunnelen, Oslo og E16 Gudvanga–Flenja i Aurland.
  • To prosjekt måtte utsette anbudsarbeidet. E16 Bjørum-Skaret i Bærum og Hole og E16 Kvamskleiva i Vang i Valdres.

– Nå er alle prosjektene startet opp igjen uten at vi har fått nye utbrudd av koronasmitte, sier Davik.