Først i Norge med nytt fagbrev

Erik Jensen og Jan Ove Lia har akkurat avlagt og bestått fagprøve som brønnborer fastland. De to er først i Norge som innehaver av det nye fagbrevet.

NOME: Den siste dagen i april fikk Erik Jensen og Jan Ove Lia i Sør-Norsk Boring AS bekreftet bestått praktisk eksamen i brønn- og borefaget.

De er dermed landets to første kandidater som får utstedt det nye fagbrevet som brønnborer fastland.

Annonse

– Helt naturlig for meg å ta fagbrevet. Jeg synes vi har fått veldig god informasjon og veiledning underveis. Det har nok ikke helt sunket inn at jeg nå har fått bevis på kompetansen, sier Erik Jensen til lokalavisa Kanalen.

Kompetente karer

Han har jobbet i bedriften siden 2012, og var aldri i tvil om at han skulle ta fagbrev når muligheten kom. Kollega Jan Ove Lia fra Bø i Telemark har arbeidet i bedriften siden 2015.

PRAKTISK: Den praktiske prøven foregikk i Nome i Telemark, i slutten av april. (Foto: Eget)

De to kompetente karene er stolte over sitt ferske fagbrev, og forteller om stor interesse fra kolleger i bedriften.

– Det er stas med fagbrev. Det gjør noe med yrkesstoltheten å ha papirer på det man driver med. Mange av de andre i bedriften har fulgt med og vært spente på dette. Det er moro å være først med akkurat dette. Nå skal fagbrevet inn i glass og ramme, sier Lia.

Kunnskapsdepartementet godkjente det nye faget i september sist høst. Et offentlig fagbrev bygger på tre komponenter:

  • Minst fem års praksis
  • Bestått fem timers teoretisk eksamen
  • Praktisk prøve, som strekker seg over inntil tre dager.

Praktisk prøve

I den praktiske delen ble kandidatene prøvd i utstyrsvalg, dokumentasjon og gjennomføring av boring av vannbrønn i henhold til læreplan for brønn- og borefaget.

PRAKTISK: Den praktiske prøven foregikk i Nome i Telemark, i slutten av april. (Foto: Eget)

Her skal det blant annet vises at man behersker sikker bruk av senkborrigg og høytrykkskompressor med tilhørende utstyr, samt en rekke andre kompetansemål.

Fagprøvene ble gjennomført i Nome i Telemark, i regi av Vestfold Telemark fylkeskommune. Fagprøvenemda bleledet av Kim Bråtømyr og Bård Andersen.

Daglig leder Hans Vetle Sjørholt i Sør-Norsk Boring er stolt over at to av hans medarbeidere var først ute med fagbrevet.

Langvarig arbeid

– Fantastisk for bedriften å oppleve dette! Vi er kjempestolte, sier Sjørholt.

Han er aktiv i MEFs avdeling for brønn- og spesialboring, og har stått sentralt i et langvarig arbeid med å få brønnborefaget formalisert som et eget fag. At det nå er et faktum tror han vil ha flere positive effekter for bransjen.

STOLT: MEF tok initiativ til brønnborefaget for 15 år siden. Nå har de første fått fagbrevet. F.v Brønnborer Erik Jensen, brønnborer Jan Ove Lia og driftsleder Petter Aas i Sør-norsk Boring AS, fagsjef Einar Østhassel i MEF, Bård Andersen og Kim Bråtømyr i prøvenemnda samt daglig leder Hans Vetle Sjørholt i Sør-Norsk Boring AS. (Foto: Kanalen)

– Det gir et annet fokus på faget. Det er klart det gjør det mye lettere å rekruttere unge til yrket. Både de som står foran et yrkesvalg og deres foreldre og foresatte er opptatt av at valget skal gi en utdanning med et kompetansebevis. Det er også krav til dokumentert kompetanse i mange av oppdragene vi ønsker å ta. Dette vil gjøre bransjen mye ryddigere framover, sier Sjørholt til Kanalen.

Sør-Norsk Boring AS er godkjent lærebedrift i faget. Nå står flere ansatte for tur til å fa fagbrev.

Fire lærlinger

Det satses også på nyutdannede. Fra juni har bedriften fire lærlinger i arbeid.

– Gutta som jobber her representerer store verdier. De gjør samfunnsnyttige jobber med boring og fundamentering. Både på små prosjekter og på virkelig store prosjekter. Det skulle bare mangle om de ikke fikk formell kompetanse og dokumentasjon på den kunnskapen de sitter på, sier han.

Sjørholt er takknemlig overfor MEF, OKAB og fylkeskommunen, som har vært med på jobbe fram det nye faget.

– Dette er en historisk dag. Det er 15 år siden vi tok det første initiativet til dette faget. En formalisering av denne kompetansen er mye verdt. Bransjen kan takke seg selv for å fått til dette, sier fagsjef Einar Østhassel i MEF avdeling brønn- og spesialboring.

Nå står 74 kandidater over hele landet klare til å avlegge fagprøven som brønnborer fastland.

Smittevern og hygienetiltak er på plass også på historiens første fagprøve i brønnborerfaget. Prøvenemndleder Kim Bråtømyr fra Kragerø Brønnboring AS sammen med daglig leder Hans Vetle Sjørholt i Sør-norsk boring AS. (Foto: Eget)