Fokus på drift- og vedlikeholdskontrakter

For maskinentreprenørene har drift- og vedlikeholdskontrakter i lengre tid vært preget av misnøye, økonomiske tap og krangler med byggherren. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) utarbeider nå en egen policy for disse kontraktene, som forhåpentligvis vil komme medlemsbedriftene til gode.

– Det er ikke til å legge skjul på at det er mye misnøye blant våre medlemsbedrifter. I vår siste medlemsundersøkelse går det fram at hele 26 prosent av bedriftene som har svart, ikke ønsker å fortsette med drift og vedlikehold. Det er jo ganske stygge tall, sier regionsjef Martin Grønnslett i MEF.

Ferdig før sommeren

– Hvorfor er det så mye misnøye?

Annonse

– Det handler om dårlig inntjening, høy risiko, mye krangling og generelt mye negativitet. Det er mye krangling mellom hovedentreprenører og Statens vegvesen, men det er også en del uoverensstemmelser mellom hovedentreprenører og underentreprenører, som våre medlemsbedrifter ofte er. Det største problemet er vel at ingen ser ut til å tjene penger. Sånn kan vi ikke ha det, slår Grønnslett fast.

– MEF har naturligvis hatt meninger om driftskontrakter tidligere også, men vi utarbeider nå en helhetlig, oppdatert policy på dette. Når MEFs hovedstyrestyre har sagt sitt, vil vi jobbe videre med det og vi håper det endelige policy-dokumentet vil være ferdig og godkjent før sommeren.

KONTRAKTER TIL BESVÆR: Det har vært mye misnøye blant entreprenørene som driver med drift og vedlikehold. – Det handler om dårlig inntjening, høy risiko, mye krangling og generelt mye negativitet. Det største problemet er vel at ingen ser ut til å tjene penger. Sånn kan vi ikke ha det, slår MEFs regionsjef Martin Grønnslett fast. (Foto: Jørn Søderholm).

Riktig timing

Timingen for å lage en policy på drifts- og vedlikeholdskontrakter er god akkurat nå, både i forbindelse med regionreformen og omorganiseringen i Vegvesenet, ifølge Grønnslett.

– Hittil har det jo vært bare én byggherre når det gjelder drift og vedlikehold av veier. Fra nyttår har også Nye Veier satt i gang drift av sine veier, og kanskje enda viktigere er de nye fylkeskommunene som nå overtar kontraktene på fylkesveiene. Vi ønsker derfor en enhetlig tankegang nå det gjelder dette, sier Grønnslett.

– I tillegg har Statens vegvesen omorganisert sin virksomhet fra nyttår, hvor fem tidligere regioner har blitt omdannet til seks divisjoner. Bjørn Laksforsmo begynte nylig i jobben som Vegvesenets nye divisjonsdirektør for drift og vedlikehold, noe vi er veldig spente på. Jeg tror det er rett tidspunktet å gjøre utforme en slik policy nå.

Et fundament for MEF

– Hva er målet med den nye policyen?

– Vi som bransjeorganisasjon skal være oppdatert og å ha en god tilnærming til hvordan bransjen skal drives. Vi har vært rundt omkring i landet og prata med medlemsbedrifter som jobber med dette og fått innspill på hva de ønsker. Det varierer jo litt fra bedrift til bedrift, avhengig av blant annet størrelse og geografisk beliggenhet. Noen er fornøyd med å være underentreprenør, mens andre vil ha kontraktene i egenregi. Det er naturligvis ikke mulig å gjøre alle til lags, men vi prøver å se det store bildet, og hva vi som organisasjon mener er fornuftig for bransjen som helhet, sier Grønnslett.

– Vi skal blant annet ta stilling til hva vi mener om kontraktenes lengder og størrelser, hva som skal være med i kontraktene hvordan risikofordelingen bør være mellom byggherre og entreprenør, og tildelingskriterier for kontraktene.  Det er imidlertid viktig å presisere at det ferdige policy-dokumentet kun vil være til MEFs interne bruk; altså et fundament for hva MEF skal mene i disse spørsmålene, og som vi håper vi kan være med å påvirke bransjen med, avslutter han.