Svevia først med automatiske brøytestikker

Norske RoadTech AS har i tre år utviklet utstyr som automatisk skrur brøytestikker ned i jorda. Nå er den første store kontrakten undertegnet. Svevia Norge er først ute med å ta systemet i bruk. Signert for 50 000 stikker i Trøndelag.

I tre år har RoadTech jobbet med å utvikle en lastebilmontert brøytestikkemaskin som skrur stikkene automatisk ned i jorda. Nå har de signert sin første store kontrakt, med Svevia Norge. Kontrakten er et viktig gjennombrudd for RoadTech AS.

Lavere kostnader og mindre avfall

– Den viser hvordan fremtidens konsept for brøytestikker kommer til å se ut. Både i Norge, og forhåpentligvis resten av verden. Lavere kostnader, betraktelig bedre miljøavtrykk og bedre trafikksikkerhet er viktige stikkord sier gründer Peder Strømsvåg i en pressemelding.

Annonse

Konseptet inneholder flere elementer:

  • En robotisert løsning for utsetting
  • En ny type resirkulerbare plaststikker
  • En spesiell, patentert skruløsning. Stikkene har gjengede ender. Skrus ned i bakken mens maskinen/lastebilen kjører.
  • En digital plattform for adminstrasjon
  • En terminalløsning for vasking, sortering og resirkulering

Konseptet har blitt utviklet med god støtte fra Innovasjon Norge. Derfra bidrar man også igjennom Miljøteknologiordningen nå til testing i større skala de to neste sesongene.

Svevia i Trøndelag

UTVIKLERNE: Peder Strømsvåg t.v. i Roadtech AS og Henrik Marinus Petersen i Hetec AS.

– Vi er veldig glade for nå å ha signert den første kontrakten med Svevia Norge. Vi opplever både Svevia og byggherre Trøndelag Fylke som fremoverlente og tydelig i sin satsning på miljø, effektivitet og trafikksikkerhet, sier Strømsvåg.

Selskapet opplyser i pressemeldingen at de har fått flere henvendelser fra andre fylkeskommuner. De føler seg trygge på at byggherrer ønsker å tenke nytt og innovativt på et tema som er svært viktig i et snørikt land som Norge.

Maskin og 50 000 stikker

Den nye løsningen skal benyttes på Røroskontrakten og Stjørdalskontrakten i Trøndelag Fylke. Svevia Norge har tatt forbehold om endelig tildeling av driftskontraktene i avtalen. Avtalen innebærer levering av en RT stikkemaskin og 50 000 RT Skrubrøytestikker.

RoadTech AS er også i gang med utvikling av utstyr for å ta opp de skrudde stikkene.

– Hvordan går det med opptakeren?

– Opptakerenheten er prosjektert i flere runder sammen med våre leverandører. Vi har valgt å ikke bygge denne ferdig pr i dag. Dette arbeidet starter nå parallelt. Det vil være en ny enhet på skinnen, som enkelt lar seg bytte med skruaggregatet som benyttes ved utsett, sier prosjektleder Jørgen Klokseth.

Utviklingen av opptakeren har måttet vente fordi det har tatt tid å lande den første kontrakten på grunn av region- og fylkesreformen.

Forsinket av fylkesreformen

– Den har skapt utfordringer for oss på lik linje med mange andre i bransjen. Som oppstartsselskap er det ikke til å legge skjul på at dette har vært veldig krevende. Samtidig ser vi store muligheter med fylkesreformen fremover. Vi opplever allerede nå økt interesse for vår løsning, både fra politisk og administrativt hold, sier Klokseth.

Spare arbeidstimer og spare plastavfall gjennom gjenbruk av brøytestikker viktige motivasjonfaktorer bak konseptet. Brøytestikker er en stor miljøutfordring som belaster Norge med store mengder plastavfall hvert år. RoadTech sitt konsept tar tak i denne utfordringen, og vil både redusere plastavfallet og sørge for at avfallet lar seg resirkulere. Det liker man hos Innovasjon Norge.

Miljøteknologi

– Vi ser på RoadTech sitt nye konsept for håndtering av brøytestikker som en viktig satsning på miljø og sirkulærøkonomi i en stor og viktig bransje globalt. Konseptet er helt i tråd med våre mål for Miljøteknologiordningen. Vi kommer nå til å følge dette spennende prosjektet tett fremover, sier rådgiver i Innovasjon Norge Lars Sandnes i pressemeldingen fra RoadTech.

Selskapet forventer å inngå flere kontrakter de nærmeste månedene.

Svevia Norge liker innovasjon

Svevia Norge har vurdert konseptet med skruing av brøytestikker «en tid». Nå setter de systemet i test, for å høste erfaringer.

– Vi liker innovasjon. Vi ser mulige forbedringer innenfor flere områder. Kanskje først og fremst på HMS, men også på effektivitet. Vi opplever problemer med dagens løsninger med å få fast plogpinnen på første forsøk. Ved skruing sitter stikkene mye bedre, sier daglig leder Lars Reitan i Svevia Norge.

– Hvilket innsparingspotensial ser dere med det?

– Utfra tester har vi tro på at dette er et bedre konsept. Vi har ikke tallfestet dette. Kapasiteten bør bli høyere. På miljøsiden tror vi på umiddelbare gevinster i form av redusert svinn/brekkasje.

– Når skal det tas i bruk?

– Vi starter opp på Røros- og i Stjørdalsområdet i august i år. Kanskje også på deler av Rv3 i Østerdalen. Vi tester i første omgang ut én maskin. Så får vi se hvilke erfaringer det gir, sier Reitan.