Svakere maskinsalg

Intet tre vokser inn i himmelen, heter det. Etter mange år med forrykende salg og stadige «all time high»-rekorder, bremser nå salget av anleggsmaskiner opp.

Statistikkene for 1. kvartal for anleggsmaskiner ble nylig offentliggjort. Tallene fra Maskingrossisternes Forening (MGF) viser en svakere start på 2020 enn 2019.

– Vi er inne i en historisk tøff periode for norske virksomheter, men vi venter ikke å se den fulle effekten av lav oljepris og koronaviruset før i statistikken for 2. kvartal, uttaler direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad, i en pressemelding.

Annonse

Koronavirus, svak kronekurs, lav oljepris

– Etter en historisk god start på 2019 hadde vi en oppbremsing på totalt antall solgte anleggsmaskiner i 4. kvartal, og dette ser ut til å fortsette inn i 2020. Det var en forventning om en svak vekst i inneværende år, før vi ble rammet av koronavirus, svak kronekurs og en oljepris i fritt fall. Således viser 1. kvartal en nedgang fra 2019 på 11,5 prosent (105 maskiner) og salget endte til slutt på 805 maskiner, mot 910 i 2019, sier Lindberg Grøstad.

Tone Lindberg Grøstad, direktør i Maskingrossisternes Forening (MGF). (Foto: Runar F. Daler).

Nedgangen gjelder alle de største undergruppene som minigravere på belter (-28 prosent), gravemaskiner på belter (-14,5 prosent) og hjullastere (-12,6 prosent). Utstyr knyttet til asfaltarbeid har i lengre tid hatt en fallende kurve, mens gruppene tandem- og asfaltvalser (+78,6 prosent) og asfaltutleggere (+420 prosent) gjør sitt sterkeste 1. kvartal de siste fem årene.

Svakeste på fem år

Innen segmentet gravemaskiner på belter er det en svak vekst i de minste maskinene (under 11 tonn), hvor det er solgt 83 maskiner i år, mot 78 i 2019.

– Den aller største tilbakegangen har vi på 21,1-24 tonn, med en nedgang på 39 prosent, 24,1-28 tonn med 49 prosent og 50,1-66 tonn med 74 prosent. For alle disse tre undergruppene er dette de svakeste tallene de siste fem årene, sier MGF.

– Statistikken følger fortsatt de gamle fylkesinndelingene og vi ser at det har vært en vekst i syv av fylkene. Møre og Romsdal (+80 prosent), Sogn og Fjordane (+47 prosent) og Oslo (+31 prosent) har hatt størst oppsving, mens den største tilbakegangen har vært i Vest-Agder (-65 prosent), Telemark (-58 prosent) og Vestfold (-29 prosent). Til tross for dette ser vi at det fortsatt er Akershus, Rogaland og Oslo som er de fylkene hvor det er registret flest solgte anleggsmaskiner.

Anleggsmaskinsalget sortert etter type, f.o.m. 1. kvartal 2016 t.o.m. 1. kvartal 2020. (Tabell: MGF).

Venter fortsatt nedgang

– Det er fortsatt vanskelig å gi noen god framskriving av hvordan 2020 blir, men det er forventet en fortsatt nedgang i 2. kvartal. Medlemmene i MGF melder tilbake at de har merket en sterk nedgang i forespørsler, men i liten grad kansellering av allerede bestilte maskiner, sier Lindberg Grøstad.