Slik blir krisepakke 3

Kontanthjelpen som ble presentert torsdag kveld, loves utbetalt så raskt som mulig i april. Bedrifter som ikke er pålagt å stenge får dekket inntil 80 prosent av bortfalt omsetning som skulle dekket faste kostnader. Se regneeksempel.

Formålet med ordningen som har blitt omtalt som «Krisepakke 3» er å hjelpe bedrifter som i utgangspunktet er levedyktige, men som nå sliter på grunn av omsetningsfall og faste utgifter som må dekkes uansett.

Minst 30 prosent omsetningsfall

Prinsippene for ordningen ble presentert sist fredag. Det har blitt jobbet med detaljene siden da. Her er MEF blant aktørene som har kommet med innspill.

Annonse

Ordningen gjelder for bedrifter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 30 prosent per måned sammenlignet med samme måned foregående år.

For mars holder det med et omsetningsfall på 20 prosent.

Det kom fram da regjeringen la fram den praktiske innretningen på krisepakken torsdag kveld. Ordningen er blitt godt mottatt i næringslivet.

MEF anbefaler alle entreprenører som har fått reduserte inntekter som en følge av koronaepidemien om å benytte seg av kompensasjonsordningen.

Leasing og lån til maskiner

– Vi la særlig merke til at statsråd Sanner på pressekonferansen under faste uunngåelige kostnader trakk frem leie av utstyr og transportmidler. Når rentekostnader også er omtalt bør både leasing- og lånekostnadene til maskinene være dekket, mener MEF-leder Julie Brodtkorb.

Bedriftene må selv rapportere inn omsetningsfall og faste utgifter ved å levere en «mini-selvangivelse» ved innsending av søknad. Dette skal gjøres i en teknisk løsning som nå skal utarbeides, og som skal være på plass innen 17. april.

Ordningen gjelder «faste uunngåelige kostnader». Det vil si eksempelvis husleie, forsikring, strøm, regnskap og rentekostnader.

Leasingkostnader på maskiner og utstyr er ikke spesifikt nevnt, men det er all grunn til å låne- og leasingkostnader som en del av rentekostnader.

30 millioner i måneden pr bedrift

Det er et tak på 30 mill. kroner i kompensasjon pr bedrift/juridisk enhet pr måned. Når det gjelder konsern vil regjeringen komme tilbake med høyere grense i forskrift senere.

Eksempel

Her er et regneeksempel med beregning av kompensasjon for en bedrift som har mistet omsetningen – men ikke er pålagt stengt:

  • Omsetningsfall: 70 prosent
  • Faste kostnader: 500 000/mnd

0,7 x (500.000 X 0,8) = 280.000 – 10.000 = kr 270.000 i kompensasjon.

Ingen bedrifter vil motta full kompensasjon. For bedrifter som er pålagt å stenge er grensen for støtte satt til 90 prosent, justert for omsetningsfallet.

For andre bedrifter – altså de som ikke er direkte pålagt å holde stengt – er grensen satt til 80 prosent støtte, justert for omsetningsfallet. En «egenandel» på kr 10.000 blir også trukket fra. Det skal være et automatisk behandlingsløp, sjekket mot data i offentlige registre.

– Søknaden går til manuell betaling dersom det er store avvik i informasjonen som bedriften oppgir og offentlige data, opplyser regjeringen.

Utbetaling i april

Ordningen gjelder for mars, april og mai, og anslås å koste 20 milliarder kroner pr. måned. Justeringer i ordningen vil bli vurdert etter første utbetaling i april.

Kompensasjonsordningen vil gjelde bredt med unntak for noen næringer (f. eks finans, olje og gass m.fl.). Bedriftene oppfordres til å vise moderasjon når det gjelder lederlønninger og utbytte.

Regjeringen har et mål om å åpne søkeportalen 17. april hvis alt går etter planen. Dette avhenger av at ordningen blir vedtatt i Stortinget, ferdigstillelse av den tekniske løsningen og godkjenning i ESA.