Skole med eget pukkverk

Solør videregående skole har eget knuseverk. Der lærer elevene alt fra å sprenge fjell til å kjøre anleggsmaskiner på samme område. Vi har vært på besøk i pukkverket.

Tekst og foto: Harald Vingelsgaard

(Denne artikkelen er basert på besøk og intervjuer gjennomført før de omfattende tiltakene mot koronaepidemien ble iverksatt)

Annonse

– Ingen andre videregående skoler i Norge har et tilsvarende pukkverk, sier Henning Olsen, avdelingsleder for Bygg- og anleggsteknikk ved skolen.

Moro å være lærer

– Vi har meget dyktige elever som holder et høyt faglig nivå. Elevene er lærevillige. De vil lære. Her er det moro å være lærer, sier Steinar Helstrøm.

– Det er en fornøyelse å være lærer her, sier Steinar Helstrøm. Her foran en av elevene som kjører gravemaskin. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Helstrøm står på toppen av fjellveggen i pukkverket. Der borer to av hans elever hull i fjellet med en borerigg. Hullet skal fylles med flytende sprengstoff, før fjellveggen sprenges ut om en måned frem i tid.

Elevene lærer praktisk boring etter beregninger som elevene på skolen selv har utført.

Helstrøm understreker at elevene har omfattende teori for å være med på dette. Faktisk så mye at det tilsvarer nivået til sprengingssertifikat.

Stort område i skogen

Pukkverket ligger i skogen på Haslemoen, hvor det tidligere var militært område. Her gis det praktisk opplæring til elevene i Vg2 Anleggsteknikk ved Solør videregående skole, avdeling Våler.

Denne skolen er store på utdanning i anleggsteknikk.

– Vi har 75 elever i Vg2 Anleggsteknikk, fordelt på fem klasser. Fire av dem er landslinjer, samt én klasse som fylkeskommunen har ansvar for, sier Henning Olsen.

Pukkverket er et svært godt tilbud for elevene. Der lærer de mye. Først sprenger de fjell. Dette fjellet knuses til de forskjellige fraksjonene i mange vendinger. Elevene lærer å bruke mobil grovknuser, mobilt sikteverk og ikke minst det stasjonære finknuseverket.

Brukt til prøvesprengninger

Elevene lærer å kjøre nesten alle typer anleggsmaskiner inne på pukkverket tilhørende Solør videregeåend skole. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Solør videregående skoles pukkverk ble også brukt til prøvesprengninger på slutten av 2018, i forbindelse med arbeider med rystelsesstandarden NS8141. Bygningene som ble satt opp til forsøkende står der ennå.

På området til pukkverket lærer de å kjøre de fleste typer anleggsmaskiner. Skolen har til sammen 50 maskiner. Her er det gravemaskiner i nesten alle størrelser, forskjellige hjullastere, veihøvel, bulldosere, dumpere og traktorer, i tillegg til boreriggen.

– I fjor solgte vi 30.000 tonn masser. Kundene er stort sett privatpersoner som holder til i vårt område, fortsetter Olsen.

– Produksjonen varierer mye fra år til år. Det viktigste er at elevene lærer mest mulig.

Kundene

Da Anleggsmaskinen var på besøk i vinter, kom en gårdbruker med traktor og stor tilhenger. En av elevene lastet veigrus på hengeren med hjullaster. Lasten ble veiet direkte i skuffen med hjullasterens innebygde vekt. Bonden ble fornøyd.

Mats Rensmoen er første års lærling i maskinførerfaget. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Lærling Mats Rensmoen laster grus på traktor-tilhengeren til en kunde. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Fraksjonene 0-120 mm til forsterkningslag, 0-35 mm til bærelag og 0-18 mm til veigrus er populære fraksjoner.

Mens vi var der måtte de stoppe det stasjonære finknuseverket, fordi det var en lekkasje på en gravemaskin som lastet masse opp i knuseverket. Da kom elever fra Vg3 Anleggsmaskinmekanikerlinjen ved skolen med servicebilen og reparerte gravemaskinen raskt. Etter et kort avbrudd på knuseverket var de i gang igjen.

Opplæring med reelle oppdrag

Omtrent på samme tid stoppet en dumper, fordi et nav var ødelagt. Da kom straks en stor bil med transporthenger for anleggsmaskiner fra samme skole. En lærer kjørte og hadde med seg elever fra Vg2 Anleggsteknikk. Dumperen ble kjørt inn til elevene ved anleggsmaskinmekanikerlinjen på Våler for reparasjon.

– Elevene ved anleggsmaskinmekanikerlinjen får unik opplæring på denne måten, med reelle oppdrag hele tiden, sier Olsen.

Elevene ved Vg2 Anleggsteknikk har fem valgmuligheter når de skal ta fagbrev:

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget.

Får tilbud

En uke før Anleggsmaskinen var på besøk, hadde et stort entreprenørfirma vært på besøk i knuseverket og snakket med elevene. Bedriften skulle snart komme tilbake for å gi mange av elevene tilbud om lærekontrakt.

Henning Olsen, avdelingsleder for Bygg- og anleggsteknikk på Solør videregående skole. Her foran det stasjonære finknuseverket. (Foto: Harald Vingelsgaard)

– Våre elever er populære ute i bedriftene, sier Olsen.

Elevene får kompetansebevis etter endt opplæring i Vg2 Anleggsteknikk, med bestått eller ikke bestått. Nesten alle får bestått. Alle de som består, får tilbud om læreplass i en bedrift, om de ønsker det.

– Fremtiden ser lys ut for Vg2 Anleggsteknikk med all bygging av veier og jernbaner, rehabilitering og etterslep på VA-sektoren i Norge. Det trengs fagfolk. Vi utdanner dem, sier Henning Olsen.

Svært mange søker hvert år til VG 2 Anleggsteknikk linjen. Slik er det også foran skoleåret som begynner høsten 2020.

Seks landslinjer i Vg2 Anleggsteknikk

– I Norge finnes det seks forskjellige landslinjer i Vg2 Anleggsteknikk, sier landslinjekoordinator Lasse Svellingen.

Det gjelder Kirkenes videregående skole i Finnmark, Fauske videregående skole i Nordland, Solør videregående skole i Hedmark, Øksnevad videregående skole i Rogaland, Sam Eyde videregående skole i Agder og Os videregående skole i Vestland fylkeskommune.

Alle de seks landslinjeskolene har noen fellestrekk i tilbud til elever:

 • Maskiner i alle maskinklasser. Veihøvel, hjullaster, dumper, gravemaskin, gravelaster og bulldoser.
 • Tett samarbeid med lokalt og nasjonalt næringsliv.
 • Bred kompetanse innenfor aktuelle anleggstekniske fagområder som for eksempel ADK og sprengning.

Skolene har store øvingsområder hvor elevene både lærer å bore og sprenge fjell, og kjøre de forskjellige anleggsmaskinene.

Pukkproduksjon i Solør og Fauske

Solør videregående skole avdeling Våler og Fauske videregående skole har steinbrudd og et komplett pukkverk hvor elevene lærer å sprenge fjell og kjører maskiner på samme område.

Mens Solør videregående skole har et komplett pukkverk, driver Fauske videregående skole mer mobilt. Da vi var i kontakt med skolen hadde de for eksempel det mobile sorteringsverket i en stor tunell til hjelp for et privat firma. I motsetning til Solør, selger ikke Fauske store mengder knust fjell i forskjellige fraksjoner til kunder i det private markedet. Fauske bruker i stedet massene til egne prosjekter der de bygger veier, parkeringsplasser og lignende.

Alle skolene driver med opplæring i lærefag som anleggsteknikk leder til:

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Vei- og anleggsfaget

– Hensikten med en landslinje, er at elever fra hele landet kan søke til denne linjen, uansett hvor i Norge de bor, og at skolene har tilstrekkelige ressurser til å drive opplæring under lavkonjunkturer, sier Lasse Svellingen.