Skog: Kjører digitalt kurs for permitterte lærlinger

Permitterte skogsoperatørlærlinger får to ukers kurs. MEF Skog, OKAB og Skogkurs har på rekordtid satt opp et opplæringstilbud for å utnytte en stille tid.

Skogkurs, OKAB og MEF Skog kjører i april og mai en to ukers kunde med intensivkurs for permitterte skogsmaskinlærlinger.

Kurset går over ni arbeidsdager. Det består av en daglig tre timers økt på nettet, og deretter en øvingsoppgave ute eller på nett.

Annonse

– Kurset er gratis for lærlingene og bedriftene de jobber i. Kurset er et krisetiltak, hastefinansiert av Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) og Skogbrukets verdiskapingsfond, sier Mikael Fønhus i Skogbrukets kursinstitutt Skogkurs.

Bygger på læreplan

Mikael Fønhus, Skogkurs. (Foto: Jørn Søderholm)

Det faglige innholdet leveres av Skogkurs med samarbeidspartnere. Kursinnholdet bygger på Læreplan i skogfager Vg3 / opplæring i bedrift.

Syv permitterte lærlinger er med fra starten mandag. De tre timers kursbolkene kjøres på den digitale plattformen Zoom. Etter daglig kurs skal deltakerne gjøre praktiske øvingsoppgaver på nett eller ute. Kurset avsluttes med gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver og en avsluttende prøver.

Kurset skal blant annet gjennom disse emnene:

 • Digitale løsninger og GIS
 • PEFC skogstandarder, lovverk, FSC
 • Foryngelse og ungskogpleie
 • Tynning og hogstformer
 • Planlegging og gjennomføring av hogst med hogstmaskin og kjøring med lassbærer
 • Vedlikehold og ettersyn av maskiner, inkludert kontroll og kalibrering
 • Kommunikasjon og rapportering
 • Driftsplanlegging og kostnadskalkulasjon av drifter
 • HPR Gallring
 • Pris, kvalitet, reglement, aptering, lønnsomhet og prissetting
 • Vurdere feil fra hytta
 • Virkesutnytting

 

Bjørn Lauritzen i MEF avdeling Skog.

– Kursopplegget er godkjent som lærlingetid, slik at man ikke får hull i lærlingetiden, sier Bjørn Lauritzen i MEF Skog.

Arbeidssituasjonen for skogsentreprenører ser nokså mørk ut nå, i alle fall til og med mai måned.

– De som ikke står har sterkt reduserte volumer. På Vestlandet er det full stopp, mens Trøndelag går som normalt, sier Lauritzen.