Ønsker egen tiltakspakke for skogsentreprenørene

En tiltakspakke nå vil koste staten mindre enn hvis en stor andel skogsentreprenører må innstille driften.

– Skogsentreprenørene har blitt hardt rammet av koronakrisen. Per i dag er en tredjedel av alle hogstlag i Sør-Norge tatt ut av drift. Det er full krise, ikke bare for entreprenørene, men for hele verdikjeden, sier Bjørn Lauritzen, fagsjef skog i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

60 mill. kroner

Skogavdelingen i MEF har derfor gitt innspill til en tiltakspakke for skogsentreprenørene overfor landbruksminister Olaug Vervik Bollestad.

Annonse

– Vi har sammenlignet kostnadene ved en tiltakspakke for skogsentreprener på 60 millioner kroner – som vil utløse en estimert oppdragsmengde på 500 000 m3 – mot alternativkostnadene for det offentlige når de samme skogsentreprenørene må innstille driften. De offentlige kostnadene tar utgangspunkt i regjeringens kontantstøtteordning for faste uunngåelige kostnader og permitteringslønn for ansatte, forklarer Lauritzen.

– En tiltakspakke på 60 millioner kroner foreslås innrettet som tilskudd til 1. gangs tynning, drift i vanskelig terreng og lang utkjøring (> 1 km). Det vil kunne sysselsette om lag 130 lag (en hogstmaskin og en lassbærer – altså 260 sjåfører) i tre måneder. Hvis den samme mengde hogstlag blir stående uvirksomme i samme tre måneders periode, vil dette koste det offentlige 64 millioner kroner i kontantstøtte og permitteringskostander, sier Lauritzen.

Bjørn Lauritzen, fagsjef skog i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). (Foto: Runar F. Daler).

– Koster ikke staten en krone

– Ut fra dette får man ikke bare en motiverende sysselsettingseffekt, men man sikrer også viktige leveranser til treforedlingsindustrien, samtidig som man får utført tynninger og drifter som ellers ville ha gitt en negativ rotnetto og dermed ikke ville bli gjennomført. Og det beste av alt er at det ikke koster staten en krone, slår fagsjef Lauritzen fast.

– Dette haster imidlertid, fordi det tar tid å organisere slike drifter. I tillegg skal skogeiere oppsøkes, avtaler om drift skal inngås, og maskiner må flyttes. Vi er optimister og håper på en rask avklaring, avslutter han.