Nytt unntak fra kjøre- og hviletidsreglene

Det blir nå et nytt unntak fra kjøre- og hviletidsreglene i Norge. For godstransport blir unntaket forlenget for nye 30 dager fram til 14. mai.

Statens vegvesen har fått godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan ESA om en forlengelse av nasjonalt unntak fra de ordinære kjøre- og hviletidsreglene.

Forlenget med 30 dager

Det gjeldende unntaket gikk ut 13. april. Det er nå endret og forlenget for nye 30 dager fram til 14. mai.

Annonse

– Av hensyn til forsyningsberedskapen i disse korona-tider er det ønskelig å ha mulighet for fortsatt unntak for de transporter som har behov, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen

Gjelder kun godstransport

Norge får nå et unntak som er mindre omfattende enn det gjeldene – og vil også bare omfatte godstransport.

  • Daglig kjøretid på maksimalt 11 timer, døgnhvile minimum 9 timer
  • Ukentlig kjøretid på maksimalt 58 timer og på maksimalt 96 timer over 2 uker
  • En ukehvil på minimum 24 timer må etterfølges av en ukehvil på 45 timer. Det vil altså si annenhver uke redusert ukehvil. Den reduserte ukehvilen trenger ikke kompenseres

– Vi understreker viktigheten av å ivareta sjåførens arbeidsvilkår også i denne situasjonen. Selv om unntak fra kjøre- og hviletidsreglene er lovverket klart. Ingen sjåfør må føre eller forsøke å føre et kjøretøy når man ikke er skikket til det, sier Lutnæs.