Ny prøvestasjon for smittesikre fagprøver

Her skal opp mot 50 lærlinger avlegge fagprøve de neste ukene. OKAB har satt opp en ny «koronasikker» prøvestasjon til fagprøver i fagene anleggsmaskinfører og vei og anlegg.

KONGSBERG: – Vi har satt opp et smittesikkert system i samarbeid med Stamina Helse. Her er det en brakke til hver kandidat, for at man skal kunne jobbe atskilt. Maskinene er på plass, og blir desinfisert mellom hver bruker. Alt er klart, her er det bare å møte opp. Dette er enkelt for alle firmaer med lærlinger som skal opp til fagprøven i vår.

Det sier opplæringskonsulent Bjørn Roger Lunde i OKAB Buskerud, Vestfold og Telemark.

Annonse

Fagprøver i anlegg

De har akkurat gjort klart en prøvestasjon for fagprøver i anleggsmaskinførerfaget og vei- og anleggsfaget. Prøvestasjonen er satt opp i et grustak ved Kongsberg, og utstyrt med maskiner og utstyr som trengs til fagprøver i de to fagene.

I skrivende stund er 27 kandidater meldt opp til fagprøve. OKAB venter en pågang på totalt 40-50 kandidater i de to fagene. Alle kandidatene kommer fra tidligere Buskerud i nåværende Viken.

– Det er prøver som normalt skulle vært gjennomført ute i bedrift og på prosjekt?

– Ja. Det er mest ønskelig at prøver blir tatt i bedriftene. Ofte er det dårlig tid på prosjekter, og da er det ekstra krevende å planlegge fagprøve inni det. Nå har vi situasjonen med koronaepidemien som en ekstra tidsutfordring. Lærlingene skal ha tatt fagprøven før de er ferdige med læretida. De fleste begynte i slutten av juni. Da skal de helst være ferdig til det også. Denne stasjonen er for å få fortgang i det, sier Lunde.

Inntil tre prøver samtidig

Første fagprøve avvikles mandag 27. april. Det er planlagt fire AMF-prøver pr uke, i første omgang i seks uker. Eventuelle prøver i vei- og anleggsfaget kommer i tillegg.

OKAB VBTs prøvestasjon i Kongsberg. Her blir kummer og rør til prøvestasjonen losset. (Foto: Jørn Søderholm)

Prøvestasjonen har en kapasitet på tre fagprøver samtidig, med tiltak og utstyr som er på plass nå. Prøvestasjonen driftes av OKAB, og er et tilbud der tilknyttede lærebedrifter kan sende sine lærlinger til å avlegge fagbprøve i stedet for å organisere fagprøven i en hverdag som for mange er ekstra presset nå.

– For mange er det mer utfordrende å organisere fagprøver ute på ordinære anlegg nå. Pga situasjonen og restriksjoner. Anleggene skal rulle og gå. Ofte har man mer enn nok med å planlegge og sikre at arbeidsplassen er trygg. Så får man fagprøve på toppen av det som ekstra utfordring, sier regionsjef Jørn Carsten Evensen i MEF region sørøst.

Unngår utsettelser

Han mener det er svært positivt med tiltakene som er gjort på stasjonen i Kongsberg, der det er godt lagt til rette for avvikling av fagprøve.

– Det ville vært veldig uheldig om fagprøver hadde blitt utsatt nå. Både for lærling og bedrift. Her kan de gjennomføres på en så trygg og sikker måte som mulig, sier Evensen.

Til prøvestasjonen har OKAB leid inn fire maskiner fra Volvo. En 15 tonns korthekk graver, en 18 tonns konvensjonell graver, en hjullaster og en dumper.

Kandidatene skal prøves i så mangt:

  • Graving av grøfter i henhold til grøfteforskriften.
  • Lokalisering av kabler og annen infrastruktur.
  • Legging av rør og montering av kummer.
  • Nivellering, fundamentering og komprimering.
  • Stikning
  • HMS og risikovurdering av arbeidet.
  • Planering og oppbygging av vei, samt lasting og kjøring med dumper.

– Oppgavene er det prøvenemndene som setter opp. Vi gjør kun tilrettelegging av prøvestasjonen. Vi har et godt samarbeid med fylket og prøvenemdene, sier opplæringskonsulent Benny Engelstad i OKAB.

Planlagt lenge

Prøvestasjonen er ikke satt opp utelukkende som et koronatiltak. Den har vært under planlegging lenge.

– Ja, et års tid. Vi har vært klar over at mange kandidater skal opp til prøven i vår, og vi ville ha en prøvestasjon for å være sikre på at alle får avlagt prøve før læretida går ut. I tilfelle folk skal videre på skole, i militæret eller andre ting. Vi vil unngå at fagprøven blir en forsinkelse i systemet. Vanligvis avlegges fagprøver i bedriftene. Ved å rigge til denne prøvestasjonen har vi mulighet til å ta enda flere, og unngå forsinkelser. Det har blitt spesielt aktuelt nå med korona, sier Engelstad.

Smittevernstiltakene er satt opp og organisert i samarbeid mellom OKAB VBT og Stamina Helse Kongsberg.

– Vår rolle har vært å gjøre en risikovurdering og se på tiltak for å redusere risikoen i gjennomføring. Vi har også utarbeidet egenerklæringsskjema og et infoskriv som sendes ut på forhånd til kandidater, bedrifter og prøvenemnd.

Informasjon og tiltak på prøvestasjon

Det sier seniorrådgiver Anita Vatnebryn i Stamina Helse Kongsberg.

Det er satt opp en rekke tiltak på selve prøvestasjonen, samt informasjonstiltak og egenerklæringsskjema for å sikre at ingen kommer dit med Covid 19 i kroppen. Alle anbefalinger fra Folkehelseinstituttet er lagt til grunn, og risikoen er minimert. Stamina Helse mener prøvestasjonen også byr på et gunstig kostnads- og nytteforhold.

– Betydelig mer kostnadseffektivt enn om tiltak skulle vært gjort ute i bedrifter. Både med tanke på skifte av maskiner i løpet av dagen, og påvirkning på driften på anlegget der man jobber. Mange ledere i bedrifter er usikre på hvordan det skal gjøres. Å legge fagprøvene til en trygg arena som dette har en god kostnads- og nytte effekt, sier Vatnebryn.

Hun understreker at OKAB generelt er veldig dyktige på å følge opp unge arbeidstakere. Hun og Stamina Helse liker godt å samarbeide med OKAB, både om prøvestasjonen og ellers.