Næringsministeren møtte bygg og anlegg

Representanter fra bygge- og anleggsnæringen fikk onsdag møte både Næringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. – Gode innspill. Alt fra gamle kjepphester til veldig konkrete problemstillinger, sier næringsminster Iselin Nybø (V).

Onsdag ettermiddag møtte næringsminister Iselin Nybø (V) og statssekretær Ingelin Noresjø (Krf) i Samferdselsdepartementet et utvalg representanter fra bygge- og anleggsnæringen.

Møtet inngår i en serie innspillsmøter statsminister Erna Solberg har tatt initiativ til å ha med ulike bransjer og sektorer.

Annonse

Bredt utvalg

Fra bygge- og anleggsnæringen stilte et bredt utvalg representanter fra ulike deler av næringen, og fra små bedrifter til store konsern.

– Bygg- og anleggsnæringen bygger landet. Bokstavelig talt. Den er en stor sysselsetter, betyr mye for bosetting og er viktig for norsk økonomi. Her har vi satt sammen et bredt spekter av ulike bedrifter fra bygg- og anleggsnæringen. Hensikten er å høre hva som skal til for å få flere i jobb og positiv utvikling, sa Iselin Nybø på et videomøte med pressen etter møtet.

Deltakere på møtet

Albert Hæhre, konstituert konsernsjef i Hæhre & Isachsen Gruppen

Berit Sivertsen, daglig leder i Alstad Maskin

Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast

Ingvild Storås, adm. direktør i Baneservice

Ole Gjermindshaug, adm. direktør i Gjermundshaug gruppen

Inger Kristin Ulveseth, adm. direktør i Brødrene Ulveseth

Åsmund Østvold, byggmester i Beto-Bygg

Torstein Fjogstad, adm. direktør i Fjogstad-Hus

Torkild Korsnes, adm. direktør i K. Lund

Dag Runar Båtvik, adm. direktør i Norgeshus

Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet

Hun bemerket at denne næringen kanskje ikke er den som har det aller hardeste trykket mot seg til nå, selv om også denne sektoren helt klart også opplever store følger på bakgrunn av koronasituasjonen. Blant annet med permitteringsutfordringer.

På lengre sikt

– Vi tar med oss innspillene om utfordringene man frykter noe frem i tid. Derfor blir det viktig å kunne klare å se inn i glasskula med tanke på utfordringene både på kort og noe lengre sikt. Ikke minst merker vi oss bekymringen for at etterspørselen etter nye boliger skal forsvinne. Vi fikk også innspill på tiltak som kan settes i verk for å få i gang samfunnet igjen. Mange av forslagene var konkrete, og disse samler vi inn og tar med oss i de videre prosessene, sa Nybø.

Samferdselsdepartementet følger nøye med utviklingen i boligmarkedet, i visshet om at et stort fall i etterspørselen her vil påvirke aktiviteten i samferdselssektoren.

– Vi merker oss at det er store forventninger til samferdselssektoren, sa Ingelin Noresjø.

Hun understreket også at samferdselsdepartementet har mange prosjekter som kan dras i gang innen både vei og bane. Blant annet har departementet allerede lyst ut kortsiktige jobber for rundt 900 millioner kroner. Der ser man også på hva staten kan gjøre på noe lengre sikt.

Små og store tiltak

– Møtet i dag har vist at det ikke bare er de store prosjektene som er viktig. Her har vi diskutert både små og store tiltak. Alt fra kompetanse og omskolering, at bedrifter fortsatt skal tørre å ta inn lærlinger til risikoavlastning og å sikre forutsigbarhet. Møtet viste at dette er et veldig finmasket nett, med mange tråder som skal gå sammen. Det er mye å ta tak i. Alle innspill er verdifulle, sa Noresjø.

Bekymringer knyttet til et tilstrekkelig antall lærlingeplasser var det uromomentet de fleste deltakerne på møtet var enige om.

– Ja, det var en av bekymringene som kom fra flest. Det er en kompetanse vi vet vi kommer til å trenge. Jeg er glad for at det er så stort fokus på lærlingene. Jeg vet Kunnskapsdepartementet har oppmerksomhet på det, sa Iselin Nybø.

– Bransjen blir hørt

Berit Sivertsen var en av representantene på møtet. Hun er daglig leder i entreprenørbedriften Alstad Maskin i Bodø, og sitter i MEFs hovedstyre.

Hun sier seg veldig positiv til at regjeringen har invitert til dette møtet, og mener det er et tegn på at bransjen blir hørt.

Berit Sivertsen.

Sivertsen så hos både statsråd og statssekretær en tydelig forståelse for at det haster med å få fram bransjens synspunkter.

– Spesielt ettersom vi pr i dag ikke oppfattes som en næring som lider nå. Men vi ser en tydelig krise komme fra høsten av, sier Berit Sivertsen.

Hun så seg på møtet mest som en representant for de mindre bedriftene. Her fokuserte hun på noen nøkkelpunkter som vil være viktig for å holde aktiviteten oppe.

  • Få fortgang i prosjekter som allerede er planlagt og prosjektert.
  • Ikke stoppe finansiering av allerede planlagte prosjekter. Eksempelvis «ny by» og ny flyplass i Bodø.
  • Viktig å bruke det lokale næringslivet.
  • Forhindre at kommuner jobber i egenregi, gjennom oppfølging av kommunene fra regjeringen.
  • Øremerke midler til fylkesveier.
  • VA etterslepet. Nå er tiden inn til å gjøre noe med det.
  • Massedeponier må tilrettelegges av kommunene.
  • Aktivitet og kontrakter må tilpasses små bedrifter.

Satt på vent

– Jeg er veldig spent på framtiden fra i høst, og de nærmeste årene. Det har løsnet litt på anbud nå. Men det er som vanlig på denne årstiden. Vi ser det er flere private som får hjelp nå. Større utbyggingsprosjekter er satt på vent, sier Sivertsen.

Hun registrerer en stor og voksende konkurranse om jobber i Nordland.

– Vi er vant til å jobbe i turbulente tider. Men dette tror jeg vil vare lenge. Vi er avhengige av statlige bevilgninger og garantiordninger – og ikke minst vilje – for å få i gang ubygging. Det gjelder både private og statlige boliger, infrastruktur og VA, sier Berit Sivertsen.

Albert Kr. Hæhre stilte som en av flere representanter for større aktører. Også han sa seg bekymret på næringens vegne.

Pakker best for de mindre

– For det første må vi sørge for at bransjen overlever på kort sikt. Vedtatte tiltakspakker er relevante og fungerer for en del bedrifter. Gjerne mindre anleggsentreprenører. Bedrifter som arbeider lokalt og der ansatte dagpendler, sier Hæhre til Bygg.no.

Større virksomheter som arbeider på kontrakter med store, offentlige byggherrer står i en annen del av anleggsbransjen, og med andre utfordringer. Disse bedriftene omfattes i liten grad av vedtatte tiltakspakker, selv om koronasituasjonen har medført store tap.

– Utfordringene for disse selskapene er todelt. Offentlige myndighetskrav i forbindelse med koronaepidemien og lokale smittevernsrestriksjoner. Den kombinasjonen har påført flere av disse entreprenørene til dels store kostnader, sier Hæhre til Byggeindustrien.