Pilene peker forsiktig oppover

Skogsentreprenørene og vestlandsbedrifter melder fremdeles om lav aktivitet, men flere bedrifter rapporterer nå om bedre oppdragsmengde, viser MEFs siste medlemsundersøkelse. Østlandet utmerker seg positivt.

Undersøkelsen ble gjennomført av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) uke 17. Her oppgir 67 prosent av svarbedriftene at oppdragsmengden er «god» eller «svært god». I forrige undersøkelse (uke 14) var dette tallet 59 prosent.

– Jeg er glad for at aktiviteten nå tar seg opp, etter det som har vært en svært utfordrende tid for bedriftseiere og ansatte. Mange bedrifter og oppdragsgivere har lagt ned en kjempeinnsats for å opprettholde normal drift der hvor det har vært forsvarlig. Det har vært utrolig viktig, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Annonse

Ikke normalt

Brodtkorb advarer imidlertid mot å tro at vi nå er tilbake i en normalsituasjon. Undersøkelsen viser blant annet at det er flere bedrifter som nå vurderer å nedbemanne enn bedrifter som har ansettelsesplaner.

–  Skogsentreprenørene og bedriftene på Vestlandet er de som melder om lavest oppdragsmengde. Vi jobber nå for å få på plass en aktivitetspakke for skogbruket. I tillegg er det fortsatt stort behov for at kommunene fremskynder prosjekter. Ikke alle har økonomi til det, og vi har derfor oppfordret staten til å kompensere for kommunenes koronakostnader, sier Brodtkorb.

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF. (Foto: Jørn Søderholm).

Kostbar pandemi

I undersøkelsen oppgir 62 prosent av svarbedriftene at koronasituasjonen har medført hindringer eller negative økonomiske konsekvenser. Den økonomiske konsekvensen som går igjen hyppigst er nedsatt produktivitet på grunn av at egne ansatte og/eller ansatte hos underleverandør er hjemme. I tillegg rapporterer mange om merkostnader knyttet til smitteverntiltak og prisvekst på materialer. Hele 96 prosent av bedriftene oppgir at de har måttet bære disse kostnadene selv.

– Jeg mener det er helt feil at bedriftene skal bli sittende igjen med en slik koronaregning. Her er det blant annet viktig at Samferdselsdepartementet tilfører de statlige byggherrene ekstramidler slik at disse kan ta kostnadene. Det synes jeg er rimelig, og vil nok i tillegg redusere muligheten for konflikter fremover, sier Julie Brodtkorb.