Innendørs planering med små maskiner, laser og 3D

Innendørs planering i et 40 mål stort lagerbygg er ikke arbeid for frihånd og øyemål. Kjeldaas AS har stor nytte av små maskiner med avansert utstyr: En Lasergrader høvel og en Kobelco åttetonner med laser, GPS og 3D maskinstyring.

SANDE: – Den er kjempenyttig! Vi bruker den inni bygget nå, for å rette av. Det er veldig fornuftig. Den kommer til plasser som andre maskiner ikke kommer til. Med maskinstyring har vi alt på maskinen. Vi slipper å gå med stikker for å måle inn. Her ligger alt i maskinen.

FORNØYD: Formann Eivind Kristiansen og maskinførerlærling Fredrik Røste. (Foto: Jørn Søderholm)

Det sier Eivind Kristiansen, formann og anleggsleder hos Kjeldaas AS.

Annonse

Sande-entreprenøren har i to år holdt på med et stort prosjekt for Asko, med grunnarbeid, vann og avløp for det store sentrallageret for Asko Oslofjord. I oktober-november skal hele jobben være ferdig levert.

Inne i en av flere store haller holder en Volvo EWR170E hjulgraver og på med planering.

Like ved, under et lavere overbygg er en Kobelco SK75SR åttetonner i full gang med finplanering rundt stålsøyler og inntil vegger og hjørner.

De to graverne har «selskap» av en Laser-grader høvel.

Den lille, sekshjulsdrevne Laser-grader høvelen planeringshøvelen kommer til over alt. (Foto: Jørn Søderholm)

MINIHØVEL: Leketøy? Nei, den sekshjulsdrevne Laser-Graderen er en usedvanlig hendig maskin til nøyaktig avretting. Rune Kristiansen bak spakene. (Foto: Jørn Søderholm)

MINIHØVEL: Leketøy? Nei, den sekshjulsdrevne Laser-Graderen er en usedvanlig hendig maskin til nøyaktig avretting. Rune Kristiansen bak spakene. (Foto: Jørn Søderholm)

Liten, lett og nøyaktig

– Det beste med denne maskinen er at den er så liten. Den kommer til på de trangeste plassene, uten for mye jobb med å komme fram. Den har lavt marktrykk, og setter ikke så dype spor etter seg. Med maskinstyringa får vi akkurat de samme dataene på denne som på en større maskin, sier maskinfører Fredrik Røste (19).

INNENDØRS: Innvendig planering går som en lek. Hjulgraveren, høvelen og den lille åttetonneren kjører på den samme laseren. (Foto: Jørn Søderholm)

INNENDØRS: Innvendig planering går som en lek. Hjulgraveren, høvelen og den lille åttetonneren kjører på den samme laseren. (Foto: Jørn Søderholm)

Han er andreårs lærling, og skal opp til fagprøven i juni. Da vi besøkte anlegget i februar var det full kons med klargjøring av det siste Askogulvet til støp.

Kobelcograveren har han kjørt i rundt 1000 timer.

Åttetonneren har en Makin 3D maskinstyring. Inne i hallen kjører Røste på laser, i likhet med Volvoen og den lille Laser-Grader 106 høvelen som brukes til nøyaktig avretting på underlaget.

Modell og kollegaer

STORT: Asko Oslofjord bygger sentrallager. Bare bygningsmassen er på 40 000 kvadratmeter. Kjeldaas AS har to og et halvt år med VA og grunnarbeid. (Foto: Jørn Søderholm)

Utendørs venter en VA-grøft på fullføring. Fredrik Røste belter åttetonneren ut, og han har knapt kommet ut av porten før Makin 3D-en får GPS-forbindelse og kan hente opp modellen.

SANNTID: Med GPS-dekning ser maskinføreren i sanntid både modell og andre maskiner på anlegget. For eksempel Volvoen i bakgrunnen. (Foto: Jørn Søderholm)

Kjeldaas bruker Makin 3D som maskinstyring i stadig flere av sine maskiner. (Foto: Jørn Søderholm)

På skjermen ser han både modellen på det som skal bygges og en sanntids visning av de andre maskinene på anlegget.

– Den fikk vi hit for halvannet år siden. Det har fungert optimalt med alt som er rundt her. Spesielt inni bygget. Det er veldig enkelt for oss med en så liten maskin, sa formann Evind Kristiansen da vi besøkte anlegget i februar.

Omfattende tiltak mot koronasmitte

Myndighetenes tiltak mot koronaepidemien har hatt stor innvirkning også på hverdagen hos Kjeldaas AS og på Asko-anlegget. Anlegget har gått etter framdriftsplan, men med mye tiltak.

– Vi spiser én og én, i hver vår bil og maskin. Alle spiserom er stengt. Vi har tilført ekstra toalettbrakker på anlegget som kun vi i Kjeldaas bruker. Vi har halvert kontorstaben. De som kan ha hjemmekontor har dette og jeg og prosjektleder sitter fast på Asko, sier Kristiansen.

Teams-møter og hyppig vask

Alle møter blir holdt på teams, både Kjeldaas sine og Asko sine. Alle toaletter vaskes hver dag, kontorer annenhver dag.

Alle ansatte hos Kjeldaas har fått utdelt antibac servietter for vasking av hender og annet. Bytte av maskiner mellom førere skjer ikke nå.

– Alle skal kjøre sin egen maskin. Så langt er ingen smittet hos Kjeldaas AS. Vi håper at tiltakene vi har utført skal hold, og at alle holder seg friske. Vi håper alle snart på en normal hverdag igjen, sier Eivind Kristiansen.