Høringen på Byggkvalitetsutvalgets rapport utsatt til høsten

Byggkvalitetsutvalget foreslår skroting av sentral godkjenning, og diverse andre tiltak. Nå er høringsfristen til utvalgets rapport utsatt til høsten.

I 2018 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg for byggkvalitet. I nesten to år har utvalget vurdert hvilke virkemidler som er best egnet for å sikre forsvarlig byggkvalitet, og hvordan man best kan sikre kvalifiserte og seriøse aktører i næringen.

Forslag i rapport

Utvalget la fram sine forslag i en rapport i februar. I rapporten peker utvalget på flere utfordringer i bygg- og anleggsbransjen, i tillegg til at de kommer med forslag til endringer i regelverket. Rapporten ble tatt godt i mot av de fleste aktører innen bygg og anlegg.

Annonse

Rapporten ble sendt på høring i slutten av februar, med høringsfrist 2. juni.

Nå er høringsfristen til Byggkvalitetutvalgets rapport utsatt til 1. september 2020, på grunn av den vanskelige situasjonen landet befinner seg i.

– Departementet ønsker å legge til rette for at flest mulig kan gi innspill i høringen. Det er et viktig prinsipp at ulike grupper får mulighet til å vurdere konsekvensene av forslagene. Departementet hadde også planlagt innspillsmøter om rapporten. Disse utsettes til etter høringsfristen. Nærmere informasjon om oppfølgingen vil komme senere, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.