Ekstra Vegvesen-kontrakter på vei ut

Stortingets korona-pakke på 600 millioner til vei gir mange nye oppdrag og tiltak innen drift og vedlikehold av veinettet. Vegvesenet ruller nå i løpet av kort tid ut de første oppdragene.

«Krisepakke 3» som Stortinget vedtok tirsdag gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål. Det meste av dette går til drift og vedlikehold.

– Vi er klare. Pengene gir økt aktivitet i anleggsbransjen på mange viktige tiltak. Dette vil raskt bidra til å få flere hender i arbeid. Spesielt innen vårt område går det fort fra bevilgning til første spadestikk, sier Bjørn Laksforsmo i en pressemelding.

Annonse

Han er direktør i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Viktige tiltak

Arbeidet med å få på plass hva som skal prioriteres er allerede godt i gang. Vegvesenet har mange viktige tiltak som er utsatt på grunn av manglende bevilgninger.

Bjørn Laksforsmo, påtroppende direktør for drift og vedlikehold. (Foto: Statens vegvesen)

– Vi gjør nå de siste prioriteringene. Våre tiltak vil øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene. Ekstrabevilgningen vil gi oss muligheten til tiltak på blant annet asfalt, rekkverk, skredsikring, elektroarbeid, kantsikring og bruer, sier Laksforsmo.

De detaljerte listene er ikke klare ennå, men det jobbes med å få de på plass med det første.

50 ulike kontrakter

I tillegg til den aktivitet har Statens vegvesen allerede lyst ut på opprinnelig tildeling innen drift og vedlikehold for å «holde hjulene i gang». Så langt i år er det snakk om 50 ulike kontrakter på Drift og vedlikehold.

Av disse er 30 asfaltkontrakter på riksveg. I tillegg kommer arbeid med tunneldrift, bruvedlikehold og rekkverk.

Flere mindre oppdrag, som trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveger er også utlyst. Tiltakene settes raskt i gang og er over hele landet.

Neste års driftskontrakter blir lyst ut i markedet fra oktober og ut året.

– Dette arbeidet er vi også i startgropa med. Vi er med andre ord i full drift. Sammen med våre partnere på leverandørsiden skal vi sørge for at riksvegene er framkommelige og trygge, og bidra til økt aktivitet i disse koronatider, sier Laksforsmo.

Viktig samfunnsoppgave

Drift og vedlikehold av vegnettet er en av de viktigste samfunnsfunksjonene, og et viktig arbeidsområde for mange norske entreprenører.

– Vi er avhengige av trygge og framkommelige veger. Varer skal fraktes, ambulanser og andre nødetater skal fram, offentlig transport må fungere og vanlige folk skal ha muligheten til å forflytte seg, selv om samfunnet er sterkt preget av Koronasituasjonen. Dette er Statens vegvesens hovedfokus nå. Vi skal legge til rette for at entreprenørene får gjøre jobben sin slik at vegene blir brøytet og annet vedlikehold blir opprettholdt, sier Bjørn Laksforsmo.