Vegvesenet øker takten

Statens vegvesen øker nå takten med å få nye prosjekter ut i et korona-rammet marked. I tillegg skal den høye aktiviteten holdes i gang gjennom koronapandemien.

– Vi har arbeidet med dette hele den siste uka. Ordren herfra er klar: Vi satser på å få så mange konkurransen ut på markedet så raskt som mulig. I tillegg satser vi på å øke vedlikeholdsaktiviteten fremover, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Statens vegvesen ønsker å ta sitt ansvar som landets største byggherre med å gjøre sitt for å holde aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen oppe.

Annonse

Flere kontrakter kommer

– Vi har snart klar en oversikt som omfatter både asfalt, utbyggingsaktivitet og drift- og vedlikeholdsoppgaver med tanke på konkurranser som kan skape økt aktivitet i markedet fremover. Mange av disse kan settes i gang raskt. Dette gjelder både store og mindre prosjekter og tiltak, sier Hovland.

Innen drift og vedlikehold, som for eksempel asfalt, er det relativt enkelt å øke volumet og hvor det er stort behov for tiltak.

– Bygg og anlegg er en bransje som sysselsetter over 300.000. Vi vet at det er store behov for å gjøre tiltak på veinettet vårt. Derfor er det viktig for oss å synliggjøre det behovet og kommende oppdrag så raskt som mulig, sier hun.

Omfattende aktivitet

Vegvesenet har planlagt et høyt utbyggingsnivå i 2020. 55 kontrakter til en samlet verdi på 35,7 milliarder kroner skal ut. Flere av disse vil nå bli forsert.

Innenfor vedlikehold og drift av riksveinettet har Vegvesenet budsjetter på 6,4 milliarder kroner. Her vil også prosjekter og tiltak bli iverksatt raskere.

Statens vegvesen er også rammet av koronapandemien. Men anleggsarbeider fortsetter i de aller fleste utbyggingsprosjektene, så lenge det er forsvarlig. Kun et fåtall av Vegvesenets prosjekter er direkte berørt av koronasmitten utover innføring av forebyggende smitteverntiltak.

– Så langt er det lite som tyder på at vårt arbeid og framdrift vil bli rammet av den pågående pandemien. Vi må likevel ta noen forbehold i enkeltsaker fremover, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.