Tirsdag: Mer penger til vedlikehold og intern opplæring

Regjeringen og opposisjonen på Stortinget har blitt enige om mer penger til krisehjelp. Her ligger det blant annet mye penger til vedlikehold på vei og bane, samt tilskudd til bedriftsintern opplæring.

Mandag kveld kom representanter fra alle partiene på Stortinget sammen for å forhandle om forslaget til nok en krisepakke fra regjeringen. I natt ble de enige.

Kontantstøtte til bedrifter

– Vi har fått gjennomslag for pakken regjeringen la frem, nemlig å gi en form for kontantstøtte til de bedriftene som mistet inntekten sin nærmest over natten, sier finansminister Jan Tore Sanner til NRK.

Annonse

I Politisk kvarter på NRK P2 fortalte politikerne om noe av det partiene har blitt enige om. Dette er blant annet:

  • En omfattende vedlikeholdspakke på vei, bane og rassikring. Her ligger det en rekke småprosjekt som skal sikre kontrakter til små, norske entreprenører over hele landet.
  • En kompetansepakke med midler til bedriftsinternopplæring og andre opplæringstiltak.

I tillegg erfarer NRK at kommunene får fem milliarder kroner for å dempe virkningene av koronaepidemien. Én av disse milliardene skal gå til fylkeskommunene. Det er også ventet at det skal komme enda mer i revidert nasjonalbudsjett.

Dette er de viktigste punktene i avtalen:

  • 5 mrd. kroner mer til kommuner og fylkeskommuner. Rundt 1 milliard skal brukes til å sikre kollektivtransporten.
  • 1 mrd. kroner til vedlikeholdsprosjekter innenfor vei, jernbane, flom- og rassikring.
  • Reduserer satsen på lav moms fra 7 til 6 prosent til 31. desember 2020.
  • Forbedre avskrivingssatsene for industrien. Det er foreløpig usikkert om det også vil gjelde maskinavskrivninger for entreprenører.
  • Kontantstøtte til bedriftene – 20 mrd. kroner pr. mnd. ut mai. Her pågår det fortsatt forhandlinger med partene i arbeidslivet.
  • 400 millioner til kompetansetilbud og opplæring av permitterte og arbeidsledige.