Tar anleggskurs inn i «digitalt klasserom»

MEF-skolen har på kort varsel tatt i bruk digitale klasserom for gjenomføring av kurs for folk i anleggsbransjen. Først ut var forberedende kurs for fagbrev i Sandefjord og Stavanger. Vegard Gunnestad Bredesen (23) er på jobb i dag. Lørdag var han på kurs i sin egen stue.

– Jeg synes det fungerte ganske fint! Vi hadde muligheten til hjelpe hverandre med diverse problemer. Ikke bare i faget, men også datateknisk. Hvis én slet med noe, så hadde en av de andre svaret. Det ga også instruktørene mer til til å bruke på faget i stedet for teknikken.

Det sier Vegard Gunnestad Bredesen (23).

Annonse

Forbereder til eksamen for fagbrev

Deltakere og elever stiller på kurs eller samling – i sin egen stue. Eller hjemmekontor, da.

Sist helg var han på kurs. Han deltar på MEF-skolens forberedende eksamenskurs, med sikte på å ta fagbrev som privatist.

Kurset går over 56 timer, fordelt på fire samlinger. Vanligvis foregår disse samlingene med fysisk oppmøte i et klasserom. Det går ikke nå for tiden. MEF-skolen har på korteste varsel tatt i bruk en løsning for opplæring i virtuelle kurs. Eller et digitalt klasserom, om du vil. Sist lørdag var Vegard og 17 andre på «samling» i Sandefjord, men på pcen hjemme i sin egen stue.

Etter planen skal eksamen avlegges i slutten av mai i år, og fagprøven neste år.

Pr i dag er det ikke avklart om eksamen blir gjennomført i mai.

På jobb med kabelgraving

Vegard Gunnestad Bredesen jobber hos Kaare Mortensen AS. Her bak spakene i en Hitachi EG70R beltedumper. (Foto: Eget)

I dag er han på jobb for arbeidsgiver Kaare Mortensen AS, der han har arbeidet siden sist oktober. Når vi skriver dette er han på en kabelgravejobb i Sandefjord. Nå for tiden som altmuligmann, i både grøft og maskin.

– Så blir jeg forhåpentlig «fastmontert» i en maskin når den vanskelige situasjonen med koronaepidemien er over, sier han.

Neste lørdag benker han og de andre deltakerne seg foran pcer på hjemmekontor, til ny «samling» i det digitale klasserommet.

MEF-skolen er godt fornøyd med erfaringene fra den første gjennomføringen i det digitale klasserommet.

– Vi er gledelig overrasket over hvor bra det gikk, til å være første gang. Deltakerne stiller på kurs, hjemme på hver sin pc. Ingen er utsatt for smitte noen steder. Dette var veldig interessant å prøve.

Digitale klasserom

Det sier Marianne Nordli i MEFs avdeling for strategi og kompetanse. Hun arbeider til daglig i MEF-skolen, og er koordinator for forberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene.

MEF-skolen har på kort varsel tatt i bruk et «digitalt klasserom».

Som følge av de omfattende tiltakene mot koronaepidemien har det blitt vanskelig å avvikle kurs med fysisk oppmøte på samlinger. I stedet har man tatt i bruk en ny modul for digitale klasserom, tilpasset den eksisterende tekniske infrastrukturen MEF-skolen har fra før.

Her er det tilgang på alt materiell, sikker innlogging og et system der deltakere og lærere kan snakke med hverandre gjennom både videokonferanse og chat. I tillegg har løsningen en infotavle der læreren deler informasjon med deltakerne.

Samspill på ny måte

– Med to forelesere kan den ene konsentrere seg om å formidle innholdet i presentasjonen til deltakerne, mens den andre svarer på eventuelle spørsmål på chatten. Dette fungerte godt. Det er samspill i klasserommet på en ny måte, sier Marianne Nordli.

Noen av de påmeldte til kursene manglet, men MEF-skolen arbeider med å få alle påmeldte gjennom.

Kursene er på 56 timer, og går over fire samlinger på to dager hver. Instruktørene var Frode M. Andersen fra MEF, Knut Martin Tovslid fra Nome videregående skole og Jan Birkedal fra Øksnevad videregående skole.

Første utprøving av noe nytt

Marianne Nordli «pendlet» mellom de to kursene fra hjemmekontoret, og bisto med praktisk hjelp til blant annet innlogging og tilrettelegging av presentasjoner.

De to kursene var en første utprøving av noe som ser ut til å bli atskillig brukt framover. Denne uka går en samling på Prosjektlederskolen i det digitale klasserommet. Neste helg er det ny samling i de eksamensforberedende kursene.

– Det ligger store muligheter i undervisning i virtuelle klasserom, også etter koronakrisen. Her kan man ha kurs uten reiseutgifter. Det kan også være en god måte å kjøre litt smalere kurs der det ikke er deltakere nok til regionale eller lokale samlinger. Med det digitale klasserommet kan vi samle deltakere fra hele landet. Nå er vi i oppstartsfasen på noe som kommer til å bli veldig bra, sier Marianne Nordli.