Ny læreplan i bygg- og anleggsteknikk 

Utdanningsdirektoratet har lansert nye læreplaner for Vg1 yrkesfag. For bygg- og anleggsteknikk skal det bl.a. fokuseres mer på HMS, teknologi og bærekraftig utvikling.

Fra skoleåret 2020-2021 utvides antall utdanningsprogram for yrkesfagene fra åtte til ti,  med fire helt nye utdanningsprogram. Alle de ti utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag får nye læreplaner, som skal tas i bruk fra skolestart 2020.
I den nye læreplanen for bygg- og anleggsteknikk vil helse, miljø og sikkerhet, teknologi og bærekraftig utvikling bli viktigere enn tidligere. Det skriver Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Hva er nytt i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk?

Fra høsten vil læreplanen i bygg- og anleggsteknikk legge vekt på helse, miljø og sikkerhet i enda større grad enn tidligere. Elevene skal lære hvordan sikkerhet ligger til grunn for alle praktiske arbeidsoppgaver, i tillegg til konkret kunnskap om for eksempel stillasbygging og varme arbeider.

Annonse

Utdanningsdirektoratet legger vekt på hvordan teknologisk utvikling stiller krav til valg av verktøy og gjennomføring av arbeidsoppdrag. Elevene skal lære hvordan miljø- og klimaendringer kan prege bygg- og anleggsbransjen, og hvorfor ulike byggetradisjoner påvirker byggeskikk og kulturarv.

Bærekraftig utvikling er viktig i bygg- og anleggsbransjen, og elevene vil lære hvordan de kan velge løsninger som gir lite miljøavtrykk. Dette handler blant annet om bærekraftig behandling av avfall, riktig valg av materialer, utnyttelse av materialer og vedlikehold av verktøy og maskiner.

Programområdet anleggsgartner hørte tidligere til under utdanningsprogrammet naturbruk, men er fra høsten 2020 flyttet til bygg- og anleggsteknikk.

Se den nye læreplanen for Vg1 bygg- og anleggsteknikk her.

De nye læreplanene for Vg1 yrkesfag er nå publisert på udir.no. De nye læreplanene for Vg2 og Vg3 kommer på høring i august 2020.

Viktige endringer i alle de nye læreplanene

  • Grønt skifte i yrkesfagene
    Bærekraftig utvikling har fått en sentral plass i alle utdanningsprogrammene. I yrkesfagene handler bærekraftig utvikling om at elevene skal lære å vurdere materialer og kjemikaler, slik at de kan ta etiske og miljøbevisste valg. Gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen er også viktige tema, som i større grad blir vektlagt i de nye læreplanene.
  • Mer vekt på teknologi
    Det elevene lærer må være relevant for arbeidslivet de møter. Ny teknologi får en stadig større plass, og det er viktig at elevene får solide fagkunnskaper om hvordan teknologisk utvikling påvirker gjennomføring av arbeidsoppdrag. De må både lære om hvordan de kan bruke teknologien, og få forståelse for teknologiske utviklingen av fagområdet.
  • Tidligere spesialisering
    Elevene vil få muligheten til å spesialisere seg tidligere. Utdanningsprogrammene er mer spesialiserte og rendyrkede sammenlignet med i dag. Det betyr at elevene på et tidligere tidspunkt vil lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet.
  • I dag er utdanningsprogrammene mer sammensatt og inneholder flere ulike fag som nødvendigvis ikke passer inn i senere løp. Nå vil fagene være mer rendyrket og tilpasset de ulike utdanningsprogrammene det hører hjemme i.