MEF politianmelder ansatt

Maskinentreprenørenes Forbund anmelder en ansatt i Rogaland til politiet.

Det framgår av en pressemelding sendt ut fredag ettermiddag. Personen skal ha misbrukt et skjema for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med arbeid for Rogaland Fylkeskommune.

Skjemaet skal brukes om en blir trukket i lønn for arbeid utført for fylkeskommunen i arbeidstiden.

Annonse

Gjelder 2012-1019

– Det er avdekket forhold i forbindelse med dette som MEF ser grunn til at politiet vurderer nærmere, sier administrerende direktør Julie M. Brodtkorb i MEF i pressemeldingen.

Saken gjelder forhold fra perioden 2012-2019. Det er ikke opplyst nærmere hvilke forhold anmeldelsen gjelder. Den ansatte har mottatt avskjedigelse.

– Systemet er et tillitsbasert system mellom fylkeskommunene, arbeidstager, og arbeidsgiver, sier MEF i pressemeldingen.