MEF: – Gode tiltak, men det må komme mer

Regjeringen presenterte fredag nye økonomiske tiltak. Blant annet vil antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering blir redusert og skattereglene endres. MEF etterlyser mer.

De økonomiske tiltakene ble offentliggjort på en pressekonferanse i dag, og er ifølge regjeringen den første av tre faser for å lette konsekvensene av koronaviruset.

– Vi opplever stor usikkerhet blant bedriftene når det gjelder omsorgspenger til arbeidstakere som blir berørt av stengte skoler og barnehager, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF.

Annonse

Uklart regelverk

Hun mener regelverket fremstår som uklart.

– Mange opererer allerede med pressede marginer, og da vil det være alvorlig om små og mellomstore bedrifter blir sittende med hele regningen, sier Brodtkorb.

Markedsprognosene for medlemmene i MEF er gode, men prognoser betyr lite hvis prosjekter settes på vent.

Brodtkorb er opptatt av at politikerne må reagere hurtig, og komme med midler til vedlikeholdsoppgaver lokalt.

Stanser opp

– Vi ser at større anleggsprosjekter stanser opp på grunn av koronaviruset. Da må kommuner og fylkeskommuner få midler til å gjennomføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver for å stimulere lokalt næringsliv. Slike prosjekter krever lite planlegging og kan utlyses raskt. Det er store vedlikeholdsetterslep rundt om i landet, så dette vil ikke være bortkastede penger uansett.

Regjeringen har signalisert at de vil samarbeide tett med partene i arbeidslivet fremover. MEF mener det er avgjørende for å redusere de langsiktige negative konsekvensene av virusutbruddet.

– Vi er i gang med å kartlegge status for MEF-bedriftene, og ønsker å ha god kontakt med myndighetene fremover om hvordan likviditeten og sysselsettingen utvikler seg blant disse, sier Julie Brodtkorb.