Årets opplæringsbedrift i Region Nord

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS ble kåret til Årets opplæringsbedrift 2019 på OKABs årsmøte i Tromsø 6. mars.

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) kårer hvert år en bedrift som har utmerket seg i sitt arbeid med lærlinger. Premieutdelingen fant sted på årsmøtet i OKAB Region Nord, på Scandic Ishavshotell i Tromsø 6. mars.

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS, fra Balsfjord i Troms og Finnmark Fylke Vest, ble kåret til årets opplæringsbedrift i OKAB Region Nord (Nordland og Troms). Daglig leder Ernst Vidar Hanssen mottok prisen på vegne av bedriften.

Annonse

Juryens begrunnelse

Juryen som velger årets opplæringsbedrift, består av ansatte i OKAB Region Nord, samt to regionale verneombud i fra Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som også er engasjert i styret til OKAB Region Nord.

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS har utmerket seg på flere områder i løpet av 2019:

  • Har hatt bra inntak av lærlinger over mange år.
  • Daglig leder og faglig leder engasjerer seg i arbeidet med rekruttering og oppfølging av lærlinger, og ser viktigheten med dette. Faglig leder er medlem/sensor i prøvenemd for anleggsmaskinførerfaget.
  • Bedriften har et stort fokus på HMS.
  • Bedriften er enkel å samarbeide med, tar seg god tid til OKAB og oppfølging av lærlingene, det virker å være en gjennomgående god kultur i bedriften.

Ved kåring av Årets Opplæringsbedrift
legges det vekt på følgende:

  • Antall nye lærlinger som tas inn på kontrakt etter VG2 i skole.
  • Bedriftens engasjement i opplæringsspørsmål, og tilrettelegging av opplæring i egen bedrift.
  • Bedriftens inntak av lærlinger generelt.
  • Bedriftens holdning til HMS og verneutstyr
  • Det må være minst 3 år mellom hver gang samme bedrift kan tildeles prisen