Akershus Traktor inn på eiersiden i Skogteknikk

Akershus Traktor AS kjøper 70 prosent av aksjene i Skogteknikk AS.

Skogteknikk AS ble grunnlagt i 1985 av Olav Fladby, da de startet importen med Rottne skogsmaskiner. I dag ledes selskapet av Ole Thomas Fladby, og i tillegg til Rottne, er firmaet importør av Posch vedmaskiner, Logmax aggregater, SP maskiner aggregater og Bracke markberedningsutstyr. Det jobbes også med å utvide produktporteføljen ytterligere. Skogsteknikk AS henvender seg i første rekke til skogsentreprenører.

– Valg for videre vekst

– Å komme inn under en større organisasjon er noe jeg har vurdert i lengre tid. For tre år siden tok vi kontakt med Akershus Traktor, og med dagens signering er vi i mål, uttaler Ole Thomas Fladby, daglig leder i Skogteknikk AS i en pressemelding.

Annonse

– For oss er dette et valg for videre vekst, og vil gjøre Skogteknikk AS mer robust. I dag er vi kun fire ansatte, noe som lett kan sette oss i en sårbar situasjon. Derfor er det betryggende å være en del av Akershus Traktor, sier han.

– Akershus Traktor ønsker flere ben å stå på, og vi har stor tro på en bærekraftig utnyttelse av skogen, sier Ole Hveem, daglig leder i Akershus Traktor.

– Selv om Skogteknikk AS nå blir et datterselskap av Akershus Traktor, så ønsker vi at Skogteknikk AS beholder sin egenart og ansatte. Vår målsetting for Skogteknikk AS er å bruke synergiene i de to selskapene for å utnytte potensialet i markedet, og styrke vår satsing på skog.

Rottne positive

Rottne, som er den største leverandøren til Skogteknikk AS, har vært informert om planene i lang tid, og er meget positiv til at Akershus Traktor går inn på eiersiden. Sammen med Skogteknikk AS ser de et potensial for fortsatt vekst i Norge.

Skogteknikk AS har flesteparten av sine kunder på Østlandet, hvor de i dag har flere etablerte servicepartnere. Samarbeidet med disse vil fortsette som før. Med Akershus Traktor AS på eiersiden og tilgang til deres avdelinger og serviceverksteder, ser firmaet muligheter for vekst utover dette, særlig på Vestlandet og nord for Dovre. Her vil Akershus Traktors avdelinger i Trøndelag og på Eide være viktige med hensyn til service og salg.

Skogteknikk AS holder i dag til på Gjerdrum, men vil etter hvert flytte inn i Akershus Traktors lokaler på Jessheim.