Trøndelag fylkeskommune inngår sin første vegkontrakt

Her signerer Trøndelag fylkeskommune sin aller første veikontrakt. HR Entreprenør AS skal oppgradere FV 31 mellom Røros og svenskegrensen for 15 millioner kroner.

– Dette er en historisk kontrakt, sier seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Regionreformen

1. januar 2020 overtok Trøndelag fylkeskommune alt ansvar og oppgaver for fylkesvegene fra Statens vegvesen. Denne investeringskontrakten er den første den nyetablerte vegavdelinga i Trøndelag fylkeskommune inngår.

Annonse

FV 31, Røros-svenskegrensen. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Kontrakten inneholder utretting av noen svinger, kantforsterking, vegetasjonsrydding og utskifting av stikkrenner.

Arbeidet starter opp til våren, og vil pågå til høsten 2020. Kontrakten er en såkalt fornyingskontrakt, som innebærer en blanding av flere ulike tiltak.

Fornyingskontrakt over lengre strekning

– I en fornyingskontrakt utnytter vi verdien i eksisterende veg og fokuserer på enkelte tiltakspunkt over en lengre strekning, som resultatmessig gir større kjøreglede og økt trafikksikkerhet. Ved å utbedre sikt, kanter og kurver, samt drenering vil vegen få en oppgradering uten at vi nødvendigvis bygger nytt, sier Brønstad.

1. januar 2020 overtok Trøndelag fylkeskommune alt ansvar og oppgaver for fylkesvegene fra Statens vegvesen. Det innebærer at Trøndelag fylkeskommune selv skal stå for det daglige operative ansvaret med planlegging, bygging, drift og vedlikehold, som Statens vegvesen tidligere har utført på vegne av fylkeskommunen.