SVV vil rydde i sammensurium – varsler store endringer i drift og vedlikehold

– Det er et lite sammensurium i måter vi gjør ting på. Vi må tenke nytt på hvordan vi gjør det med kontrakter. Det sier drifts- og vedlikeholdssjefen i «nye» Statens vegvesen.

GARDERMOEN: Stein Johnny Johansen er konstituert direktør i Statens vegvesens nye divisjon for drift og vedlikehold.

I går inviterte han, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og SVV for øvrig til en bransjedag for drift og vedlikehold på Gardermoen. Interessen fra bransjen var upåklagelig med 180 påmeldte deltakere.

Annonse

Vil ha færre kontrakter

Fra siste årsskifte er ansvaret for fylkesveier overført til fylkeskommunene. Etterhvert som dagens kontrakter utløper skal etaten til slutt sitte igjen med ansvaret for 10 000 kilometer riksvei.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland slo an tonen i første innlegg, og varslet store endringer i kontraktsregime og arbeidsmåter innen drift og vedlikehold. Fremtidens kontrakter blir færre, antakelig større og kan hende med kombinasjon av flere disipliner enn i dag.

– Vi har 300 kontrakter i dag. På 10 000 kilometer vei er det ikke riktig antall. Kapasiteten i markedet må utnyttes bedre enn vi ser i dag. Prisene øker og ingen tjener penger. Litt av svaret på det er at det ikke holder effektiv drift, sier Ingrid Dahl Hovland til Anleggsmaskinen.

Ned i antall kontrakter

Drifts- og vedlikeholdsdirektør Stein Johnny Johansen gikk i sitt innlegg etter vegdirektøren mer i detaljer. Dagens 200 kontrakter og 100 på vedlikehold skal ned i antall. Derom hersker liten tvil.

– Jeg burde nok ikke si det, men det er et lite sammensurium av måter vi gjør det på. Vi må tenke litt nytt på hvordan vi skal gjøre det med kontrakter, sa Johansen.

180 deltakere på SVVs bransjedag for drift og vedlikehold. (Foto: Jørn Søderholm)

Humringen han fikk til svar fra salen indikerte en viss enighet.

Statens vegvesen er tydelig på at det blir endringer. De to direktørene prøvde å være like tydelige på at de skal gå i dialog med bransjen om hvordan endringene skal foregå, og hvordan bildet skal se ut i framtida. Samtidig er det langt på vei klart at det skal bli færre kontrakter.

Vil ha «prøvestrategi» i stedet for én kontraktsstrategi

– Jeg blir mer og mer usikker på om vi greier å lage én kontraktstrategi som favner alt. Jeg tror vi trenger heller en «prøvestrategi». Vi ønsker å utforme dette i samarbeid med bransjen, sa Johansen.

Han minnet om at dagens kontraktsstruktur på drift er lagt opp etter den nå avviklede sams vegadministrasjonen, der Statens vegvesen driftet både riks- og fylkesveier. Den kommende situasjonen ser helt annerledes ut, og reiser mange spørsmål.

– Det er organisert etter geografi og passe størrelser. Nå får vi et helt annet bilde. Hvor stor skal en kontrakt drift og vedlikehold være? I kroner og kilometer? Skal vi ha noen få store eller flere mindre? Vi ønsker større kontrakter. Men hvor store, spurte han.

Her blir det også et spørsmål om det skal være rene driftskontrakter, eller om de skal inkludere også vedlikehold og mindre investeringstiltak som busslommer og gang- og sykkelveier. Varigheten er også et åpent spørsmål.

I neste utgave av Anleggsmaskinen får du en fyldigere rapport fra drifts- og vedlikeholdsdagen.