Olimb tjener gode penger på rørfornying

Det er har vært to gode år: Resultat nær 100 millioner – av en omsetning på 500. Olimb Rørfornying AS tjener gode penger på rør-rehabilitering.

– Med en omsetning på mer enn 500 millioner kroner er vi er stolte av å levere et resultat på nær 100 millioner over de siste to årene, sier Olimb Rørfornying AS i en pressemelding.

Godt resultat

Selskapet med base i Østfold har hatt en omsetningsvekst på gjennomsnittlig 12 – 13 prosent de siste årene, med et svært godt resultat.

Annonse

De to siste regnskapsårene viser en sammenlagt omsetning på 530 millioner og et resultat på 95 millioner kroner.

– Det er ingen tvil om at det har vært krevende for hele organisasjonen å skape disse resultatene. Samtidig har vi hatt stor omsetningsvekst. Vi tar med oss disse tallene, vel vitende om at fremtiden vil by på motbakker, sier daglig leder Roar Haugland i Olimb Rørfornying AS.

Offentlig og privat

Omsetning og aktivitet fordeler seg omtrent 50/50 på offentlig og privat marked.

Gravefri rehabilitering av avløpsledninger er hovedvirksomheten både privat og offentlig. Selskapet melder også om en merkbar vekst innen rehabilitering av offentlige vannledninger. I løpet av 2019 har selskapet investert i utstyr og bemanning for å møte den økende etterspørselen fra ledningseiere.

– Vann er et område som har begrensninger i muligheter for rehabilitering sammenlignet med avløp. Potensialet er likevel enormt hvis kommune-Norge iverksetter rørfornying på den delen av vannledningsnettet som lar seg fornye. Også på vannledninger er rørfornying den metoden som gir den desidert rimeligste prisen per rehabiliterte meter med rør, sier Roar Haugland.

Dansk eierskap

Olimb Rørfornying har siden høsten 2017 vært en del av danske Per Aarsleff Holding AS, som er Europas største produsent og installatør innen rørfornying.

Dette gir selskapet tilgang til et stort produktspekter og en bred erfaringsbase innen vann og avløp. De siste par årene har også omfattet kompetanseheving og implementering av enda flere produkter og metoder innenfor rørfornying.

– Relasjonen til Aarsleff gir oss også anledning til å avstemme bedriftens produktivitet, som viser at Olimb Rørfornying er godt rustet for konkurransesituasjonen også i det kommende, sier Roar Haugland.