Nesten alle får læreplass

Åtte av ti søkere som gikk yrkesfag fikk læreplass i 2019. Best i klassen er bygg- og anleggsteknikk, der hele 86 prosent fikk læreplass.

Det går fram av tall Utdanningsdirektoratet la fram nylig. Av 28 600 søkere som ønsket seg en læreplass begynte om lag 22 300 i lære på en arbeidsplass i 2019. Det tilsvarer 78 prosent av søkerne. I tillegg fikk tre prosent opplæringskontrakt med en bedrift, der målet er kompetanse på et lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Det betyr at totalt 81 prosent av søkerne fikk en kontrakt og startet opplæring i bedrift før utgangen av 2019.

– Ikke i mål

– At en så stor andel elever får tilbud om læreplass rundt omkring i landet er kjempebra. Det betyr at flere ungdommer får mulighet til å fullføre fag- og svennebrevet sitt. Det er viktig for å sikre at vi får de flinke fagarbeiderne vi trenger, uttaler kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.

Annonse

– 8 av 10 er gode tall, men vi er ikke i mål. Det er fortsatt flere tusen ungdommer som vil ta fag- og svennebrev som ikke får drømmen sin oppfylt, fordi det er mangel på læreplasser. Det gjøres mye riktig i fylker og bedrifter som vi skal bygge videre på, men det er helt avgjørende for ungdommene at yrkesfagtilbudet blir bedre, sier Skei Grande.

– Ta for eksempel bygg- og anleggsindustrien, der fikk 86 prosent av søkerne i 2019 lærekontrakt. Det er et eksempel til etterfølgelse, og noe alle tjener på, uttaler kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande. (Foto: Mona Lindseth/Kulturdepartementet).

Anlegg og bygg leder an

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at fylkene Møre og Romsdal, Oslo og Rogaland kom aller best ut. Mer enn 80 prosent av søkerne i disse fylkene hadde ved årets slutt fått en læreplass, mens andelen ligger på mellom 71 og 80 prosent i de andre fylkene.

Likeledes er det relativt store forskjeller mellom de ulike yrkesfaglinjene. Mens 70 prosent av søkerne fikk lærekontrakt i løpe av 2019 innen service og samferdsel, var andelen hele 86 prosent innen bygg- og anleggsteknikk.

– Fylkene og næringslivet har en viktig jobb å gjøre for å stille flere lærlingplasser til disposisjon. Ta for eksempel bygg- og anleggsindustrien, der fikk 86 prosent av søkerne i 2019 lærekontrakt. Det er et eksempel til etterfølgelse, og noe alle tjener på. Bedriftene belønnes med fremtidens arbeidstakere, og lærlingene får god opplæring av flinke fagfolk, uttaler kunnskaps- og integreringsministeren.