Lyser ut syv asfaltkontrakter

I løpet av 2020 skal Viken fylkeskommune legge ca. 218 500 tonn asfalt på ca. 250 km fylkesvei i Viken. Nå lyser fylkeskommunen ut syv asfaltkontrakter.

– ­I løpet av 2020 skal Viken fylkeskommune legge cirka 218 500 tonn asfalt på nærmere 250 kilometer fylkesvei i Viken, uttaler Hilde Heieren i en pressemelding fra Viken fylkeskommune. Hun er prosjekteringsleder for asfalt og veimerking i fylkeskommunen.

Ny asfalt i hele fylket

– I området Follo og Østfold lyser vi ut to kontrakter. I dette området skal vi legge cirka 89 000 tonn asfalt. På Romerike og i kommunene Jevnaker og Lunner lyser vi også ut to kontrakter. Her skal vi legge til sammen omtrent 46 500 tonn asfalt. Vi lyser ut tre kontrakter i området Buskerud, Svelvik, og kommunene Asker og Bærum, på til sammen cirka 83 000 tonn asfalt.

Annonse

Dypstabilisering

Den ene av kontaktene for området Romerike og kommunene Jevnaker og Lunner, det som kalles kontraktsområde Viken Nord, er en forsterkningskontrakt med flere strekninger som skal dypstabiliseres.

– Dypstabilisering vil si at eksisterende asfalt fjernes, og det gjøres forsterkninger av veien, før asfalten legges tilbake. Da får vi en mer stabil øvre del av veikroppen, sier Heieren.

– I tillegg skal tre strekninger i Follo og Østfold dypstabiliseres fordi denne metoden gir god kvalitet på mindre fylkesveier med skader i øvre del av veikroppen.

«Andre tildelingskriterier»

Tre av de syv kontraktene har «andre tildelingskriterier» i tillegg til pris. Dette er kriterier som går på blant annet ekstra tiltak for bedre kvalitet og hensyn til miljøet. Entreprenørene kan velge å tilby disse kriteriene og får et prosentvist fratrekk i konkurransesummen.