Etterlyser bedre kommunal VA-organisering

Hva skal til for at den norske VA- og vannbransjen skal få tatt igjen etterslepet i vedlikehold? Det ville hjulpet godt om kommunene organiserte seg bedre.

Thomas Breen i Norsk Vann sa ikke akkurat det, så det er noe fritt oversatt fra hans innlegg.

Organisering og kunnskapsdeling er sentrale elementer i hans oppskrift på den helt nødvendige fornyelsen i det 280 000 kilometer lange norske rørnettet i bakken.

Annonse

VA-markedet må økes

– Ikke alt er dårlig. Men det må brukes 300 milliarder de neste 20 årene i den offentlige delen av rørnettet. VA-markedet hos kommunene er rundt 15 milliarder. Hvis vi skal ta igjen etterslepet må det økes med 50-60 prosent totalt, sa Breen i et innlegg på Arctic Entrepreneur i januar.

Det vil si en årlig økning på fire prosent.

Kapasitet er en nøkkel her. Breen mener anleggsbransjen godt kan ta en så stor økning. Men kommunene kan det ikke.

Egne løsninger

Én viktig årsak til det er den nevnte egenrådigheten hos kommunene. Hver kommune og hvert av de store IKS-ene kjører sine egne løsninger. Det er en godt etablert kultur.

– I VA-sektoren har man lenge snakket om å dele, lære av hverandre og utveksle erfaring. Det er mye snakk, men lite konkrete målbare effekter. Det handler litt om det norske lynnet. Vi har vært vant til å gjerde oss inn og gjøre egne ting, sier han.

Breen etterlyser større grad av standardisering i norske kommuners VA-arbeid.

Han understreker også at han aldri brukte ordene «egenrådige kommuner» i sitt innlegg.

– Nord for Dovre er det ikke et eneste interkommunalt selskap på VA. Derfor blir debatten om organisering viktig i en tid hvor kommunene også vil slite med å få fagfolk, sier han til Anleggsmaskinen etter at denne artikkelen først ble publisert.