Kaeser Kompressorer feirer 30 år i Norge

Kaeser Kompressorer AS feirer igjen. Det er 30 år siden de etablerte seg i Norge med de tyskbygde kompressorene.

– Tretti år med suksess gjør definitivt noe med selvtilliten! Målrettet fokus på pålitelighet, energieffektivitet og forebyggende vedlikehold, er en del av oppskriften på suksess. Dette danner grunnlaget for det aller viktigste: Størst mulig kundetilfredshet.

Den ubeskjedne attesten er det det Kaeser Kompressorer som setter på seg selv i en pressemelding. Den er utsendt i anledning selskapets 30-årsjubileum.

Annonse

I fjor høst deltok det norske selskapet i feiringen av konsernets 100-årsfeiring.

Tyske kompressorer

Kaeser Kompressorer ble etablert 31. januar 1990, som et heleiet datterselskap av det tyske konsernet Kaeser Kompressoren SE.

Selskapet har siden den tid utviklet seg til en viktig leverandør av trykkluftløsninger i det norske markedet. Veksten har vært bra: Fra oppstartsåret med syv ansatte, fire forhandlere og en omsetning på rett over fire millioner, til i dag 47 ansatte, et landsdekkende service- og forhandlernettverk og en årsomsetning på rundt 170 millioner kroner.

I januar 1993 feiret selskapet åpningen av sitt nye bygg, det nye Trykkluftsenteret i Vestby. I 2006 ble bygget totalrenovert, og i 2018 ble bygget igjen oppgradert med påbygg av en helt ny tredje etasje.

Eget ISO 50001 smarthus

Kontoret i Vestby (bak) har nylig blitt utvidet med en ny toppetasje. (Foto: Jørn Søderholm)

– Med den siste utvidelsen fikk vi vårt eget smarthus, basert på energiledelse sertifisert etter ISO 50001. Det var en milepæl i arbeidet med vår ambisjonen om å være den mest energibevisste trykkluftleverandøren i bransjen. Den posisjonen må befestes ved ustanselig å være i forkant med å ta i bruk ny teknologi, sier Kaeser Kompressorer AS i en pressemelding.

Energikostnader og miljø står sentralt hos selskapet. Et av deres absolutte høydepunkter i fjor var da de oppnådde ISO 50001-sertifisering. Den internasjonale standarden ISO 50001 står for energiledelse, og omhandler det viktige samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon.

Kaeser Kompressorer har en produktportefølje dekker alt fra den minste lille stempelkompressoren til de største skruekompressorene og blåsemaskiner.