Geoskanning med helikopter for ny E18

I februar og mars utføres geoskanning med helikopter mellom Langangen og Grimstad. Dette gjøres for å kartlegge grunnforholdene i forbindelse med planlegging av ny E18. Det er Nye Veier som har bestilt geoskanningen.

Hensikten med geoskanningen er blant annet å kartlegge hvor langt ned det er til fjell. Utifra målingene kan man si noe om hva slags type berg og løsmasse det er i området. Måleresultatene brukes til raskt å få en oversikt over geologien i prosjektområdet. Da kan man redusere den geologiske risikoen i prosjektet. Dette er nødvendig informasjon for å kunne planlegge og deretter bygge ut veien. Utfordrende grunnforhold som avdekkes tidlig kan gi både kostnads- og tidsbesparelser. Dette skriver Nye Veier i en pressemelding.

Metoden

Helikopteret skal fly over planområdene med måleinstrumenter. Instrumentene består blant annet av en godt synlig rund antenne som henger under helikopteret. Helikopteret vil fly frem og tilbake langs planlagte flylinjer med omtrent 100 meters avstand. Utstyret henger ca 30 meter over bakken. Flyvningen skjer i relativt lav hastighet på om lag 60 km/t. Utstyret som benyttes sender ut elektromagnetiske bølger som ikke er skadelig for mennesker eller dyr. Publikum vil merke normal støy fra helikopteret mens målingene pågår.

Annonse

Kartleggingen blir utført over planområdene for ny E18 fra Langangen til Rugtvedt, Dørdal til Tvedestrand og Arendal til Grimstad.

Det er EMerald Geomodelling og SkyTEM Surveys som utfører denne geoskanning på vegne av Nye Veier. Geoskanningen gjennomføres i tidsrommet 25. februar til 3. mars.